Kontakt

Katedra francouzského jazyka a literatury

Adresa:

Katedra francouzského jazyka a literatury
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Poříčí 9/11
603 00 Brno

Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. – vedoucí katedry
telefon: 549496365
e-mailpoucova@ped.muni.cz

PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. – zástupkyně vedoucí katedry
telefon: 549495362
e-mailkylouskova@ped.muni.cz

Barbora Hůrková – sekretářka
telefon: 549493796
fax: 549491620
e-mailhurkova@ped.muni.cz