Konference „Proč zaměstnávat?“

Dovolujeme si Vás pozvat na

konferenci

Proč zaměstnávat? Protože je to normální.

Změny v přístupech k zaměstnávání osob s postižením a znevýhodněním
13. – 14. září 2017

Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, Brno

Záštitu nad konferencí převzali hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek
a děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

 

Hlavní přednášející

Mgr. Hana Potměšilová, BA, DiS.

Ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) téměř od jeho vzniku. Práci pro fond dělá již desátým rokem dobrovolně. 2011-2014 členkou výkonného výboru Fóra dárců. Aktivně se více jak patnáct let podílí na legislativních změnách v problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením a neziskového sektoru. Je partnerem ve společnosti, která se věnuje zlepšování kvality péče v českém zdravotnictví.

 

JUDr. Pavel Ptáčník

Vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO). Je absolventem Právnické fakulty UK Praha, problematice osob se zdravotním postižením se věnuje dlouhodobě. Ve Vládním výboru pracuje od r. 1992. Náplní jeho práce je podílet se na koordinaci státní politiky vůči osobám se zdravotním postižením, legislativní činnost, spočívající v připomínkování právních předpisů z hlediska osob se zdravotním postižením a obhajoba práv a zájmů této skupiny osob. Aktivně se podílí na přípravě Národních plánů pro osoby se zdravotním postižením, které jsou následně schvalovány a monitorovány vládou ČR.

 

Mag.a Gabriele Sprengseis, MSc

Studovala sociologii a zdravotní management (Health Management). Jejím motem je: „K inkluzi dochází pouze v případě, že je normální, být jiný.“ („Nur wenn anders sein normal ist, ist Inklusion verwirklicht.“). Je jednatelkou organizace ÖAR – Dachorganisation der Behindertenverbände Österreichs (Zastřešující organizace rakouských sdružení pro osoby s postižením), která s 80 členskými organizacemi zastupuje v Rakousku ca 400.000 osob s postižením a chronickým onemocnění. Posláním této organizace je podpora naplňování práv osob s postižením, včetně prosazování práv v oblasti práce.

 

Prof. (FH) Dr. Tom Schmid

Politolog a konzultant; profesor sociální politiky na Fachhochschule St. Pölten (Univerzita aplikovaných věd) a jednatel organizace DAS BAND – gemeinsam vielfältig, která podporuje osoby s postižením a duševním onemocněním v oblasti práce a bydlení. Přednáší na mnoha vysokých školách; vede výzkumný institut Sozialökonomische Forschungsstelle (Vídeň), řešitelem řady projektů zaměřených na podporu začlenění osob s postižením na trh práce (např. EQUAL projekty). Je autorem řady vědeckých publikací, poslední z nich: Erkinger, J., Richter, V., Schmid, T. (2016) „Aufbruch / Ausbruch – Baustellen der Gleichstellung“, vydalo nakladatelství LIT-Verlag, která je zaměřená na prosazování zrovnoprávnění.

 

PhDr. Lucie Procházková, Ph.D.

Odborná asistentka na Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU. Pracovním uplatněním osob s postižením a znevýhodněním se zabývá od r. 2002. V letech 2002-2007 pracovala v Sozialökonomische Forschungsstelle ve Vídni, podílela se na evropských projektech zaměřených na podporu pracovního začlenění osob znevýhodněných na trhu práce. V současné době se zaměřuje na perspektivu zaměstnavatelů.

 

 

Aktuální program s anotacemi přednášek, workshopů a posterů najdete ZDE (.pdf)

 

Organizační informace

Z organizačních důvodů nutné přihlášení prostřednictvím online formuláře.

Účast na konferenci je zdarma. Tlumočení (německý jazyk, znakový jazyk) je zajištěno.

Pro veškeré dotazy jsme Vám k dispozici na: zamestnavani2017@gmail.com (Helena Vaďurová a Lucie Procházková, PdF MU, IVIV).

Aktuální informace naleznete na webových stránkách: www.ped.muni.cz/iviv.