Publikace

Níže naleznete publikace, jejichž plná verze je dostupná online.

Monografie

Lenka Gajzlerová
Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy
bibliografický záznam: GAJZLEROVÁ, L. Multimediální technologie a jejich využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd. 2015. 281 s. ISBN 978-80-210-8109-3. doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8109-2015.
Plné znění textu – Čítárna MuniSpace

Lucie Procházková
Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením – současné trendy v České republice a v zahraničí
bibliografický záznam: PROCHÁZKOVÁ, L. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením – současné trendy v České republice a v zahraničí. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd. 2015. 195 s. ISBN 978-80-210-8135-2. doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8135-2015.
Plné znění textu – Čítárna MuniSpace

Victoria Shmidt
Child welfare discourses and practices in the Czech lands: the segregation of Roma and disabled children during the nineteenth and twentieth centuries
bibliografický záznam: SHMIDT, V. Child welfare discourses and practices in the Czech lands: the segregation of Roma and disabled children during the nineteenth and twentieth centuries. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd. 2015. 128 s. ISBN 978-80-210-7834-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7834-2015.
Plné znění textu – Čítárna MuniSpace

Pavel Sochor
Člověk s postižením a výtvarná tvorba. Od zobrazování k autorství.
bibliografický záznam: SOCHOR, P. Člověk s postižením a výtvarná tvorba od zobrazování k autorství. Brno: Masarykova univerzita, 1. vyd. 2015. 200 s. ISBN 978-80-210-7981-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7981-2015.
Plné znění textu – Čítárna MuniSpace

Odborné články

Ivana Márová, Lenka Slepičková
„Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání
bibliografický záznam: MÁROVÁ, I., SLEPIČKOVÁ, L. 2016. „Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání [„I Like to Solve Problems like an Adult“—Global Storylines As a Way of Global Education]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, Brno: Mendelova Univerzita v Brně, roč. 6, č. 1, s. 9–25. ISSN 1804-526X. DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201606019.
Plné znění textu – Elektronické vydání časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání

Pavel Sochor
Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením
bibliografický záznam: SOCHOR, P. 2016. Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením [Art Creation as an Instrument in Education of Individuals with Disabilities]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, Brno: Mendelova Univerzita v Brně, roč. 6, č. 1, s. 56–69. ISSN 1804-526X. DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2016060156
Plné znění textu – Elektronické vydání časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání

Lucie Procházková
People with physical disabilities on the labour market – abilities required for work self-fulfilment
bibliografický záznam: PROCHÁZKOVÁ, L. People with physical disabilities on the labour market – abilities required for work self-fulfilment. e-Pedagogium. Olomouc: Palacky University Olomouc, 2015. Volume 2015, issue II, p. 114-122. ISSN 1213-7499.
Plné znění textu – Elektronické vydání časopisu e-Pedagogium

Martin Vrubel, Filip Chvátal, Karel Pančocha
Odstraňování bariér ve veřejném prostoru jako předpoklad bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením
bibliografický záznam: VRUBEL, M.,F. CHVÁTAL,K. PANČOCHA. Odstraňování bariér veřejného prostoru jako předpoklad bezpečného pohybu osob se zrakovým postižením. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, 2013, roč. 23, č. 3, s. 229-242. ISSN 1211-2720.
Plné znění textu – Portál časopisu Speciální pedagogika


Další publikace naleznete v sekci „Členové“