SZZ

SZZ TÉMATICKÉ OKRUHY

Prezenční studium Bc. a Mgr. – otázky platné pro semestr jaro 2015 a semestry následující

Bc. otázky

Mgr. otázky

Tematické okruhy ke závěrečným zkouškám 1letého a 3letého rozšiřujícího studia občanské výchovy  SZZ1 SZZ3

PRŮBĚH SZZ

Bc. SZZ – Vylosujete si číslo, komise Vám přidělí dva tématické bloky, vylosované číslo označuje číslo otázky v obou blocích.

Mgr. SZZ – Vylosujete si číslo, komise Vám přidělí tři tématické bloky (jeden z nich je vždy didaktika), vylosované číslo označuje číslo otázky ve všech třech blocích.

Na přípravu máte cca 30 min.