Aktuálně

12. 6. 2017 Studenti diskutovali o rizikovém chování žáků s odborníky spolupracujícími se školou

Rizikové chování žáků a jeho prevence je palčivým tématem nejen pro učitele v praxi, ale i pro studenty učitelství od počátku jejich studia. Této problematice se intenzivně věnuje povinně volitelný seminář k Teorii a metodice výchovy s názvem Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ. V jarním semestru 2017 se uskutečnil jeho první běh, který byl obohacen čtyřmi diskusními bloky s odborníky z organizací, které spolupracují v této problematice se školou: Pedagogicko-psychologická poradna, Podané ruce, Probační a mediační služba, Odbor sociálních věcí Jihomoravského kraje a Městská policie.

Seznam hostů a jejich témat:

  • PhDr. Lenka Skácelová (PPP) – Prevence sociálně patologických jevů, institucionální rámec primární, sekundární a terciární prevence SPJ
  • Ing. Radovan Voříšek (Podané ruce) – Prevence užívání návykových látek
  • Mgr. Tomáš Rosenberg (PMS) a Mgr. Jan Hauk (JmK, odbor sociálních věcí) – Agresivita a šikana ve škole
  • Mgr. Jan Čoupek (MP Brno) – Kyberšikana

Ze studentských reflexí těchto diskusí vyplynulo rozšíření povědomí o institucích spolupracujících se školou: „Vždy jsem si myslela, že je pedagogicko-psychologická poradna určená pouze pro děti a rodiče. Uklidňuje mne, že vím, že se v poradně mohu např. naučit jak vyřešit určitou situaci, dozvědět se, jak ji řeší kolegové…“, vědomostí o rizikovém chování: „Zarazila mě i problematika držení a šíření dětské pornografie. Nikdy by mě předtím nenapadlo, že zdánlivě nevinné poslání fotografie nebo její uložení v mobilu, je považované za trestný čin. Z vlastní zkušenosti vím, že velké množství dívek pod 18 let takové fotky fotilo nebo je posílalo“, uvažování o prevenci ve školách: „Od toho semináře si kladu otázku, proč je v základních školách tak málo primární prevence“, uvažování o sobě v preventivních aktivitách: „Neudělala bych víc škody než užitku? Nebyla by to především moje vina, pokud by se nepodařilo někomu pomoci? Mohla bych alespoň někdy přestat myslet na práci?“, či potvrzení profesní orientace studentů: „Rozhovory a vyprávění od Dr. Skácelové mě utvrdily v tom, co chci ve svém pracovním životě dělat a směřovaly mé kroky dále“.

12. 6. 2017

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, hledá učitele/ku 1. stupně na plný úvazek s nástupem od 28. 8. 2017.

Jsme škola s daltonskou výukou, možností profesního rozvoje a vstřícným prostředím. Zkušenost či ochota seznámit se s matematikou Hejného vítána.

Žádosti s přiloženým životopisem zasílejte na e-mailovou adresu skola@zshoracke.org do 16. 6. 2017. Více informací na http://www.zshoracke.org, telefonický kontakt 730 516 123.

5. 6. 2017 Orchideje a (pra)lesy  Javorníků

TÝDEN PRO LES A KRAJINU, CHKO BESKYDY

Dobrovolnická pomoc přírodě pro studenty vysokých škol. 17.– 21. ČERVENCE 2017

MÁTE CHUŤ ZKUSIT, JAK TO VYPADALO V ČASECH, KDY LIDÉ TRÁVILI LÉTO NA SENÁCH? CHCETE SE PODÍVAT DO KRAJE, KDE NA LOUKÁCH ROSTOU ORCHIDEJE A PO LESÍCH SE TOULAJÍ RYSOVÉ, VLCI A MEDVĚDI?

Vzdejte se s námi na Valašsko! Co nás čeká?
Práce – kosení orchidejových luk v údolí, kde se zastavil čas.
Táborový život – spaní ve stanech, vaření v polní kuchyni, večery u táboráku.
Odměna – výprava za skrytými krásami Javorníků.

Více informací zde

22. 5. 2017 Zájemci o učitelství se seznámili s tématem moci u začínajících učitelů

Týden učitelství Filozofické fakulty MU nabízí workshopy pro zájemce o učitelství napříč Masarykovou univerzitou. 26. 4. 2017 proběhl v jeho rámci workshop Moc ve výuce začínajících učitelů, který vychází z výsledků projektu GAČR řešeného na katedře pedagogiky PdF MU. Studenti se zamysleli nad tím, proč žáci (ne)plní učitelovy pokyny ve výuce a seznámili se s dotazníkem, s jehož pomocí mohou reflektovat moc ve svých třídách.

21. 5. 2017

16. 5. 2017

Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese

3. 5. 2017 Globální a rozvojové vzdělávání

V rámci povinně volitelného semináře Globální a rozvojové vzdělávání studenti 1. ročníku navštívili Kamennou, pracoviště Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Aktivně se zapojili do tematicky zaměřené výuky, která jim přiblížila podstatu a význam tohoto vzdělávání.

28. 4. 2017 Časopis Komenský se představil na Business Research Foru

Business Research Forum Masarykovy univerzity seznamuje zástupce firem a veřejných institucí formou veletrhu s pestrou paletou možností spolupráce s největší univerzitou na Moravě. Druhý ročník akce se konal 27. dubna 2017 a stejně jako loni se zde široké i akademické veřejnosti představil časopis Komenský.
Více o časopisu naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/komensky/

22. 2. 2017  Změny na Pedagogické fakultě MU: Práce se žáky už od začátku studia

Nový společný základ pro studenty učitelství zahrnuje víc praxe, reflektivní semináře a speciální párovou výuku.

Více informací zde.

14. 10. 2016 Pozvánka na konferenci pro studenty doktorských programů

Ve dnech 8. – 9. listopadu 2016 se na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční mezinárodní konference „Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole“. Konference je otevřena všem doktorandům, kteří ve svých disertačních pracích řeší témata pedagogická, didaktická, speciálněpedagogická, pedagogicko-psychologická i andragogická. Důležité informace naleznete na webu http://www.pedagogikadsp.cz/, registrace potrvá až do 30. října 2016.

12. 10. 2016 Pozvánka na konferenci o tacitních znalostech

Konference

Dne 14. 11. 2016 pořádá katedra pedagogiky konferenci o tacitních znalostech. Zájemci o pasivní účast na konferenci prosím kontaktujte Barboru Šimůnkovou: simunkova.b@gmail.com.

7. 9. 2016 Nová posila katedry: Paní docentka Hana Horká

dsc_6701

Od podzimního semestru se krom nových předmětů společného základu můžete společně s námi těšit také na novou posilu katederního týmu – doc. Hanu Horkou, kterou mezi námi srdečně vítáme.

26. 7. 2016 Vyšel sborník z konference Učitelské praxe

Na začátku července vyšel sborník z konference Učitelské praxe – současné poznatky a perspektivy, pořádané Katedrou pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity dne 19. listopadu 2015 v Brně. Sborník obsahuje 21 příspěvků členěných do tří bloků. Příspěvky se zaměřují na modely praktické přípravy učitelů v České republice, na Slovensku a v Polsku, na jejich evaluaci a výzkum.

 

10. 5. 2016 Publikační úspěchy: Tacitní znalosti ve Studia Paedagogica

V novém čísle recenzovaného časopisu Studia Paedagogica byl publikován článek Jana Nehyby a Petra Svojanovského Tacitní znalosti v metaforách studentky učitelství. Za povšimnutí určitě stojí, že se jedná o jednu z prvních kazuistik publikovaných na poli českého pedagogického výzkumu.

„Metaforami Alena popisovala procesy, které se odehrávají mezi ní a žáky ve třídě. Nejednalo se však o metafory, které by se objevily nahodile během rozhovoru, ale byly navzájem propojené a tvořily jeden kompaktní celek, který nazýváme metaforickou krajinou. Jedná se přitom o metaforickou krajinu subjektivního pojetí výuky (dále také SPV) nahlíženého úvahami o vlastním jednání v neočekávaných situacích.“ (celý článek)

 

30. 4. 2016 Vybírejte témata svých disertací

Pro akademický rok 2016/2017 jsou pro doktorský obor Pedagogika vypsána následující témata:

 

 

2. 3. 2016 Proběhla vernisáž výstavy k 140. výročí časopisu Komenský

1618339_514276932086163_6921718686639751553_o12823372_514276972086159_7788987237737518557_o1658611_514277658752757_2192808828416655602_o1501547_514277312086125_5886332429478482289_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací naleznete na facebookové stránce časopisu Komenský ZDE nebo na stránkách časopisu ZDE.