Aktuálně

20. 9. 2017 Jak hodnotí studenti semináře školní pedagogiky? 

Nový pedagogicko-psychologický modul pokračoval v jarním semestru 2017 předmětem Školní pedagogika. Předmět si zapsalo celkem 263 studentů, kteří navštěvovali 11 seminárních skupin z povinně volitelných předmětů: (1) teorie a praxe školy, (2) teorie a praxe kurikula a (3) teorie a praxe výuky. Jak semináře studenti hodnotili? Výukové prostředí považovali za bezpečné, oceňovali kolegiální přístup, prostor k diskusi nad problémy současné školské praxe, sdílení zkušeností se spolužáky a možnost vyjádřit svůj názor. Přínos spatřovali v objasňování teorie na praktických příkladech, v souvislostech, srozumitelně a zajímavě v příjemné atmosféře. Jako vyhovující hodnotili doporučení zajímavých článků a publikací, velmi podrobnou zpětnou vazbu a přesné určení požadavků pro ukončení předmětu. Jejich zpětná vazba nám pomůže dále předmět rozvíjet a zkvalitňovat, zaměříme se zejména na hlubší propojení přednášek se semináři. Děkujeme.

7. 9. 2017 Studenti i vyučující ocenili tandemovou výuku v Semináři k úvodu do pedagogiky a psychologie

Nový pedagogicko-psychologický modul na Pedagogické fakultě MU odstartoval v bakalářské studiu v podzimním semestru 2016 předmětem Úvod do pedagogiky a psychologie. Inovace je patrná už z názvu předmětu. Došlo ke spojení dvou předmětů do jednoho. To s sebou neslo také potřebu tandemové výuky pedagoga a psychologa. Vznikly tak čtyři učitelské dvojice, kde jeden vyučující byl vždy z katedry pedagogiky a druhý z katedry psychologie. Předmět si zapsalo celkem 621 studentů, kteří navštěvovali jednu ze seminárních skupin. Na základě evaluačního dotazníku můžeme říci, že tandemová výuka studenty oslovila: „Semináře byly naprosto skvělé, učitelské duo se nádherně doplňovalo, semináři není co vytknout.“ Studenti dále uváděli, že výukové prostředí vnímali jako bezpečné, to znamená, že se neobávali vyslovit svůj názor, a výuku jako rozmanitou. Z hlediska cílů, smysluplnosti a uplatnitelnosti považovali výuku za spíše adekvátní. A jak se na tuto novou zkušenost dívali vyučující? „Druhý vyučující pro mě byl zdrojem jiného pohledu a výuka ve dvou příležitostí ukázat studentům dialog.“ V rámci dalšího zlepšování obsahové náplně předmětu a kvality jeho výuky bude využito zejména podnětů, které poskytli studenti a učitelé v části dotazníku s volnými výpověďmi. V praxi to znamená, že bude více provázána přednáška se seminářem, v knihovně bude zkontrolována dostupnost literatury a budou navrženy optimální způsoby poskytování zpětné vazby k písemným úkolům.

12. 6. 2017 Studenti diskutovali o rizikovém chování žáků s odborníky spolupracujícími se školou

Rizikové chování žáků a jeho prevence je palčivým tématem nejen pro učitele v praxi, ale i pro studenty učitelství od počátku jejich studia. Této problematice se intenzivně věnuje povinně volitelný seminář k Teorii a metodice výchovy s názvem Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ. V jarním semestru 2017 se uskutečnil jeho první běh, který byl obohacen čtyřmi diskusními bloky s odborníky z organizací, které spolupracují v této problematice se školou: Pedagogicko-psychologická poradna, Podané ruce, Probační a mediační služba, Odbor sociálních věcí Jihomoravského kraje a Městská policie.

Seznam hostů a jejich témat:

  • PhDr. Lenka Skácelová (PPP) – Prevence sociálně patologických jevů, institucionální rámec primární, sekundární a terciární prevence SPJ
  • Ing. Radovan Voříšek (Podané ruce) – Prevence užívání návykových látek
  • Mgr. Tomáš Rosenberg (PMS) a Mgr. Jan Hauk (JmK, odbor sociálních věcí) – Agresivita a šikana ve škole
  • Mgr. Jan Čoupek (MP Brno) – Kyberšikana

Ze studentských reflexí těchto diskusí vyplynulo rozšíření povědomí o institucích spolupracujících se školou: „Vždy jsem si myslela, že je pedagogicko-psychologická poradna určená pouze pro děti a rodiče. Uklidňuje mne, že vím, že se v poradně mohu např. naučit jak vyřešit určitou situaci, dozvědět se, jak ji řeší kolegové…“, vědomostí o rizikovém chování: „Zarazila mě i problematika držení a šíření dětské pornografie. Nikdy by mě předtím nenapadlo, že zdánlivě nevinné poslání fotografie nebo její uložení v mobilu, je považované za trestný čin. Z vlastní zkušenosti vím, že velké množství dívek pod 18 let takové fotky fotilo nebo je posílalo“, uvažování o prevenci ve školách: „Od toho semináře si kladu otázku, proč je v základních školách tak málo primární prevence“, uvažování o sobě v preventivních aktivitách: „Neudělala bych víc škody než užitku? Nebyla by to především moje vina, pokud by se nepodařilo někomu pomoci? Mohla bych alespoň někdy přestat myslet na práci?“, či potvrzení profesní orientace studentů: „Rozhovory a vyprávění od Dr. Skácelové mě utvrdily v tom, co chci ve svém pracovním životě dělat a směřovaly mé kroky dále“.

12. 6. 2017

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, hledá učitele/ku 1. stupně na plný úvazek s nástupem od 28. 8. 2017.

Jsme škola s daltonskou výukou, možností profesního rozvoje a vstřícným prostředím. Zkušenost či ochota seznámit se s matematikou Hejného vítána.

Žádosti s přiloženým životopisem zasílejte na e-mailovou adresu skola@zshoracke.org do 16. 6. 2017. Více informací na http://www.zshoracke.org, telefonický kontakt 730 516 123.

5. 6. 2017 Orchideje a (pra)lesy  Javorníků

TÝDEN PRO LES A KRAJINU, CHKO BESKYDY

Dobrovolnická pomoc přírodě pro studenty vysokých škol. 17.– 21. ČERVENCE 2017

MÁTE CHUŤ ZKUSIT, JAK TO VYPADALO V ČASECH, KDY LIDÉ TRÁVILI LÉTO NA SENÁCH? CHCETE SE PODÍVAT DO KRAJE, KDE NA LOUKÁCH ROSTOU ORCHIDEJE A PO LESÍCH SE TOULAJÍ RYSOVÉ, VLCI A MEDVĚDI?

Vzdejte se s námi na Valašsko! Co nás čeká?
Práce – kosení orchidejových luk v údolí, kde se zastavil čas.
Táborový život – spaní ve stanech, vaření v polní kuchyni, večery u táboráku.
Odměna – výprava za skrytými krásami Javorníků.

Více informací zde

22. 5. 2017 Zájemci o učitelství se seznámili s tématem moci u začínajících učitelů

Týden učitelství Filozofické fakulty MU nabízí workshopy pro zájemce o učitelství napříč Masarykovou univerzitou. 26. 4. 2017 proběhl v jeho rámci workshop Moc ve výuce začínajících učitelů, který vychází z výsledků projektu GAČR řešeného na katedře pedagogiky PdF MU. Studenti se zamysleli nad tím, proč žáci (ne)plní učitelovy pokyny ve výuce a seznámili se s dotazníkem, s jehož pomocí mohou reflektovat moc ve svých třídách.

21. 5. 2017

16. 5. 2017

Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese

3. 5. 2017 Globální a rozvojové vzdělávání

V rámci povinně volitelného semináře Globální a rozvojové vzdělávání studenti 1. ročníku navštívili Kamennou, pracoviště Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Aktivně se zapojili do tematicky zaměřené výuky, která jim přiblížila podstatu a význam tohoto vzdělávání.

28. 4. 2017 Časopis Komenský se představil na Business Research Foru

Business Research Forum Masarykovy univerzity seznamuje zástupce firem a veřejných institucí formou veletrhu s pestrou paletou možností spolupráce s největší univerzitou na Moravě. Druhý ročník akce se konal 27. dubna 2017 a stejně jako loni se zde široké i akademické veřejnosti představil časopis Komenský.
Více o časopisu naleznete zde: http://www.ped.muni.cz/komensky/

22. 2. 2017  Změny na Pedagogické fakultě MU: Práce se žáky už od začátku studia

Nový společný základ pro studenty učitelství zahrnuje víc praxe, reflektivní semináře a speciální párovou výuku.

Více informací zde.