Nejčastější dotazy

Přihlašování na praxe

Jak se přihlásím na praxi?
– návod k nahlédnutí zde.

Jak se přihlásit na školu dle vlastního výběru?
– návod naleznete zde.

Jak vyplnit test před přihlašováním na praxi? (týká se pouze Učitelské praxe 1)
– návod naleznete zde.

Jiné

Když jsem dvouoborový student, tak praktikuji v rámci Učitelské praxe 1 jeden nebo oba obory?
– dvouoboroví studenti vykonávají praxi z obou oborů v daném semestru.

Kde mohu a kde naopak nemohu praxi vykonat? (Týká se nmgr. prez. a kombi. studentů)
zde najdete odpovědi na otázky typu: Studuji učitelství pro ZŠ – mohu přesto praxi vykonat na ZŠ? Nebo Studuji učitelství anglického jazyka pro ZŠ – mohu praktikovat na jazykové škole? Apod.