Historie katedry

Vznik katedry pedagogiky lze datovat od roku 1946, kdy byly zřízeny odborné semináře, pedagogický a psychologický, pod vedením dr. Jana Vaňka a dr. Viléma Chmelaře. Od svého založení se katedra orientovala na pedagogickou a psychologickou přípravu budoucích učitelů pro oba stupně základní školy. Katedra procházela organizačními a koncepčními změnami v souvislosti se změnami fakultními a společenskými.

obalkaMezi významné osobnosti katedry pedagogiky bezpochyby patří profesor Josef Maňák. V roce 2003 vyšla publikace s názvem Životní cesta jako proces výchovy a sebevýchovy Dialogy s Josefem Maňákem nejen o pedagogice. Autorem publikace je profesor Vlastimil Švec, který dodává, že: “předkládáné dialogy přinášejí řadu poznatků, které pan profesor Maňák nepublikoval ve svých dosavadních pracích. To, že se tyto poznatky mísí s jeho osobními vzpomínkami, postoji a názory, dává možnost čtenářům více pana profesora poznat a popřípadě vést s ním, alespoň na dálku, jaksi mezi řádky, vnitřní dialog”. Publikace je ke stažení zde.

 

 

 

Významná data z historie katedry:

 • 1919 Založení Masarykovy univerzity v Brně
 • 1968 – 1975 Přejmenování na Universitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP)
 • 1946 Založení Pedagogické fakulty MU
 • 1953 – 1959 Vyšší pedagogická škola
 • 1959 – 1964 Pedagogický institut
 • 1946 Založení katedry pedagogiky

Vedení katedry pedagogiky:

 • 1951 – 1959 Doc. Dr. Boris Uher
 • 1959 – 1961 Doc. Dr. Ladislav Dvořáček
 • 1961 – 1970 Prof. Dr. Josef Kopáč
 • 1970 – 1971 Doc. Dr. Josef Kurfürst
 • 1971 – 1973 Prof. Dr. Stanislav Opatřil
 • 1973 – 1990 Prof. Dr. Milan Přadka, DrSc.
 • 1990 – 1992 Prof. Dr. Bohumír Blížkovský,CSc.
 • 1992 – 1994 Prof. Dr. Josef Maňák,CSc.
 • 1994 – 2001 Prof. Dr. Vlastimil Švec,CSc.
 • 2002 – 2012 Prof. Dr. Oldřich Šimoník, CSc.
 • od 2012 – Prof. Dr. Vlastimil Švec,CSc.

Vývoj katedry pedagogiky v dalších letech:

Jako Katedra pedagogiky a psychologie se konstituovala v roce 1951-2. V průběhu svého dalšího vývoje vystupovala pod různými názvy. Také její struktura se několikrát měnila.

 • 1951 Katedra pedagogiky a psychologie
 • 1966 Osamostatnění katedry pedagogické praxe
 • 1968 Laboratoř pedagogického výzkumu
 • 1968 – 1975 Členění katedry pedagogických věd:
  • oddělení psychologie
  • oddělení studia učitelství pro 1.- 4. ročník ZDŠ
  • oddělení studia učitelství pro 6.-9. ročník ZDŠ
  • oddělení pedagogiky volného času
  • oddělení speciální pedagogiky
  • středisko výukové televize
 • 1989 Osamostatnění katedry psychologie
 • 1994 Členění katedry pedagogiky:
  • oddělení pro 1. stupeň základní školy
  • oddělení pedagogiky pro učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
  • oddělení sociální pedagogiky se zaměřením na volný čas
 • 1994 Osamostatnění katedry sociální pedagogiky, založení kabinetu rodinné výchovy
 • od roku 2002 Členění katedry pedagogiky:
  • oddělení učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  • oddělení pro učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ZŠ a SŠ
 • od roku 2005 Bylo zřízeno oddělení pedagogické praxe
 • od roku 2009 Osamostatnění Katedry primární pedagogiky