Informace pro studenty a vyučující programu CŽV

Platí pro studenty, kteří byli do studia přijatí v roce 2016

Obsah a organizace Učitelské praxe 1:

  • POKYNY k obsahu a organizaci praxe: najdete zde
  • UZNÁVACÍ FORMULÁŘ: najdete zde
  • DOPIS PRO ŘEDITELE: najdete zde
  • KONTAKT: V případě jakýchkoliv dotazů k praxi se obracejte na dr. Jana Šťávu: stava@ped.muni.cz