Informace pro studenty a vyučující programu CŽV

Platí pro studenty, kteří byli do studia přijatí od roku 2016 včetně.

Obsah a organizace Učitelské praxe 2:

  • POKYNY k obsahu a organizaci praxe
  • UZNÁVACÍ FORMULÁŘ: najdete zde.
  • DOPIS PRO ŘEDITELE: najdete zde.
  • KONTAKT: V případě jakýchkoliv dotazů k praxi se obracejte na Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D.: 358527@mail.muni.cz