Navštívili nás

16. 11. – 21. 11. 2015 Caitlin Walker

Caitlin Walker je vzdělávací expertka s více než dvacetiletou praxí v oblasti zavádění změn do nejrůznějších soukromých i veřejných institucí, včetně univerzit či základních škol, a to na všech úrovních: od práce s žáky, studenty, vzdělavateli učitelů až po vedení školy či fakulty. Soustřeďuje se na zefektivňování procesů učení (learning to learn) jednotlivců, skupin a organizací.

Caitlin_Walker

20. 11. 2014 Milan Hejný

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. (*23.5.1936 v Martině, Slovensko) je předním českým a slovenským odborníkem v didaktice matematiky. Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1959) působil na ČVUT v Praze, VŠD v Žilině, MFF v Bratislavě a od roku 1991 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Hejny_12

Hejny_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 10. 2014 Penny Tompkinsonová & James Lawley

James Lawley a Penny Tompkinsonová jsou nezávislí výzkumníci, kteří spolupracují s celou řadou univerzit (University of Surrey, John Moores University, De Montfort University,…). Pochází z Londýna, kde se věnují rozvíjení čistého jazyka napříč nejrůznějšími kontexty od terapie, koučinku přes aplikaci do vzdělávání a výzkumu. Jsou autory knihy Metaphors In Mind (2000).
Penny_2James_2James_penny_1