Okruhy SZZ

Vážení studenti,

na níže uvedených odkazech naleznete informace k náležitostem SZZ. V tabulce uvádíme přehled termínů platnosti nových okruhů otázek ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky:

Typ SZZ Název dokumentu Platnost
Bakalářská SZZ z pedagogiky Seznam témat k bakalářské státní závěrečné zkoušce pro podzimní semestr 2017 a jarní semestr 2018 ke stažení podzimní semestr 2017

jarní semestr 2018

podzimní semestr 2018

Bakalářská SZZ z pedagogiky (nová) Dokument bude zveřejněn v lednu 2018 jarní semestr 2019 a dále
Navazující magisterská SZZ z pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky pro obor: Učitelství pro ZŠ a JŠ, Učitelství pro SŠ a Speciální pedagogiku podzimní semestr 2017
Navazující magisterská SZZ z pedagogiky (nová) Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky pro obor: Učitelství pro ZŠ a JŠ, Učitelství pro SŠ a Speciální pedagogiku (od jarního semestru 2018) jarní semestr 2018 a dále

Bakalářské studium

Seznam témat k bakalářské státní závěrečné zkoušce pro podzimní semestr 2017 a jarní semestr 2018 ke stažení zde.

Navazující magisterské studium

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky pro obor: Učitelství pro ZŠ a JŠ, Učitelství pro SŠ a Speciální pedagogiku ke stažení zde.

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky pro obor: Učitelství pro ZŠ a JŠ, Učitelství pro SŠ a Speciální pedagogiku (od jarního semestru 2018) ke stažení zde.

CŽV

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky pro obor Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (CŽV) ke stažení zde.

Studentské portfolio

Studentské portfolio zahrnuje doporučeně materiály z bakalářského studia a povinně materiály z navazujícího magisterského studia. U studentů kombinovaného studia nejsou součástí portfolia úkoly ze seminářů, kterými studenti této formy studia neprocházejí.

Pokyny k tvorbě studentského portfolia zde.