Informace pro studenty a vyučující NMgr. programů

PREZENČNÍ STUDIUM

Praxe společného základu tvoří několik předmětů (viz POKYNY k obsahu praxí), které si povinně zapisují všichni prezenční studenti (včetně mezifakultních) navazujících magisterských programů kromě studentů jednooborových studijních programů speciální pedagogiky, studentů speciální výtvarné výchovy, studentů sociální pedagogiky a studentů galerijní pedagogiky. Pakliže studujete sociální pedagogiku či galerijní pedagogiku v kombinaci s jiným oborem na PedF, absolvujete praxi a její reflexi pouze na tomto druhém oboru.

Organizace a administrace praxí:

 • POKYNY k organizaci a administraci praxí – předměty Učitelská praxe 1, 2 a 3
 • TERMÍNY – přehled všech termínů k Učitelské praxi 1, 2 a 3
 • S případnými dotazy k organizaci a administraci Učitelské praxe 1, 2 a 3 se obracejte na Denisu Foltovou, DiS.

Informace k obsahu praxí:

 • POKYNY k obsahu praxí (tj. k předmětům Učitelská praxe 1, 2, 3 a Seminář k učitelské praxi 1, 2)
 • FORMULÁŘ Hodnocení studenta provázejícím učitelem najdete zde.
 • VZOROVĚ VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ Hodnocení studenta provázejícím učitelem najdete zde.
 • KONTAKTY: V případě dotazů k obsahové stránce Učitelské praxe 1 a Semináře k učitelské praxi 1 a 2 se obracejte na katedru pedagogiky (vyučující předmětu – pedagog, viz sylabus). V případě Učitelské praxe 2 a 3 se obracejte na oborovou katedru (vyučující předmětu – oborový didaktik, viz sylabus).

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Praxe společného základu tvoří několik předmětů (viz POKYNY k obsahu praxí), které si povinně zapisují všichni kombinovaní studenti navazujících magisterskéch programů Učitelství pro základní školy a Učitelství pro střední školy.

Organizace a administrace praxí:

 • POKYNY k organizaci a administraci praxí – předměty Učitelská praxe 1, 2 a 3
 • TERMÍNY – přehled všech termínů k Učitelské praxi 1, 2 a 3
 • UZNÁVACÍ FORMULÁŘ
 • S případnými dotazy k organizaci a administraci Učitelské praxe 1, 2 a 3 se obracejte na Denisu Foltovou, DiS.

Informace k obsahu praxí:

 • POKYNY k obsahu praxí (tj. k předmětům Učitelská praxe 1, 2, 3 a Reflexe praxe 1, 2)
 • FORMULÁŘ Hodnocení studenta provázejícím učitelem najdete zde.
 • VZOROVĚ VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ Hodnocení studenta provázejícím učitelem najdete zde.
 • KONTAKTY: v případě dotazů k obsahové stránce Učitelské praxe 1 a Reflexe praxe 1 a 2 se obracejte na katedru pedagogiky (vyučující předmětu – pedagog, viz sylabus). V případě Učitelské praxe 2 a 3 se obracejte na oborovou katedru (vyučující předmětu – oborový didaktik, viz sylabus).