Informace pro provázející učitelky a učitele

V tomto oddíle najdete informace, které se týkají praxí pro navazující magisterské studenty prezenčníkombinované – pro prezenční a kombinované studenty platí částečně odlišné pokyny – viz níže.

INFORMACE K ORGANIZACI PRAXÍ

  • Pokud provázíte prezenčního či kombinovaného studenta jeho praxí, fakulta odešle vedení vaší školy Dohodu o platbě za praxi. Dohodou prosím vyplňte a doručte ji na fakultu ve dvou výtiscích. Manuál pro vyplnění dohody.
  • Na rozdíl od prezenčních studentů mají kombinovaní studenti možnost nechat si praxi uznat, pokud nyní či v minulosti vykonávali učitelskou profesi. Student za tímto účelem požádá o potvrzení určeného formuláře ředitelku či ředitele školy.
  • Po praxi studenta prosím vyplňte formulář Hodnocení studenta provázejícím učitelem, který Vám student přinese.

INFORMACE K OBSAHU PRAXÍ

  • V následujícím (jednostránkovém) dokumentu najdete jednak povinnosti studenta, které má v průběhu své praxe plnit a jednak inspiraci, jak můžete studentovi během praxe pomoci v jeho profesním růstu. Upozorňujeme, že rozsah praxe se u prezenčních a kombinovaných studentů liší: Přehledový dokument.

KONTAKT

  • V případě dotazů k administraci a organizaci praxí kontaktujte prosím Denisu Foltovou, DiS. (tel.: 54949 3724, foltova@ped.muni.cz)