Spolupracujeme

Katedra pedagogiky spolupracuje s fakultními školami a vybranými institucemi.

Fakultní školy a fakultní zařízení

Katedra pedagogiky spolupracuje v rámci pedagogických praxí studentů učitelství s fakultními školami a zařízeními. Seznam fakultních škol a zařízení k nahlédnutí zde.

Instituce

Dále katedra pedagogiky spolupracuje s vybranými institucemi. Uvádíme jejich stručný přehled:

 

 

spolupr