Studium

Prezenční forma

Kombinovaná forma

Celoživotní vzdělávání

Úřední hodiny studijního oddělení naleznete zde.
Harmonogram akademického roku naleznete zde.
Kompletní nabídka pracovních stáží Erasmus ke stažení zde.
Seznam předmětů jejichž garančním pracovištěm je katedra pedagogiky k nahlédnutí zde.