Výzkum

Grantová agentura České republiky

GA ČR je organizační složkou státu, správcem rozpočtové kapitoly a samostatnou účetní jednotkou, která hospodaří s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými zákonem o státním rozpočtu České republiky. Tyto prostředky přiděluje na řešení grantových projektů, které jsou vybírány ve veřejných soutěžích. GA ČR vyhlašuje veřejné soutěže na řešení grantových projektů základního výzkumu ve vymezených oborech a ve schválených programech. Výzvy pro podávání projektu jsou vyhlašovány pravidelně 1x v roce. Grantový projekt je projekt základního výzkumu, ve kterém cíle a způsoby řešení stanovuje uchazeč, resp. navrhovatel.

V současné době jsou na katedře aktivní následující grantové projekty:

Specifický výzkum

Projekty vysokoškolského specifického výzkumu jsou prováděny studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, které jsou bezprostředně spojeny s jejich vzděláváním. Cílem podpory je posílení samostatné tvůrčí činnosti studentů v oblasti výzkumu a vývoje směřující k intenzivnímu zapojení studentů do problematiky řešené zejména v rámci týmové výzkumné a vývojové činnosti na fakultách.

V současné době jsou na katedře aktivní následující specifické výzkumy: