O katedře

Vítejte na stránkách Katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Tato katedra sdružuje dva důležité obory: primární pedagogiku a preprimární pedagogiku.

Členové katedry se plně věnují a společnými silami zajišťují tyto oblasti:

  • řípravou studentů (pro studijní programy Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy)
  • ozvojem a spoluprací (s českými a zahraničními základními a mateřskými školami; s alternativními školami )
  • novacemi a výzkumem
  • obilitou studentů, pedagogů, ale také myšlenek

Katedra zajišťuje výuku pedagogických a aplikovaných disciplín a poskytuje absolventům ucelený přehled o výchově a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku, a to včetně didaktik některých předmětů. Koordinuje praktickou přípravu studentů, podílí se na organizaci i realizaci pedagogických praxí.

Katedra zprostředkovává spolupráci s externisty, tak aby se studenti setkávali s aktuálními tématy z praxe.

Více o historii katedry zde