Novinky

Celoživotní vzdělávání – nabídka kurzů:
ASISTENT PEDAGOGA
Pedagogická fakulta MU v Brně otevírá od 23. září 2016 kurz pro asistenta pedagoga!
Přihlášky je možno podávat do 31. 8. 2016.
Doba trvání kurzu: 1 semestr (podzim i jaro)
Cena: 6.700,- Kč (1 semestr)
Kontakt: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (e-mail: EmaSteparova@seznam.cz)
Uzavřená FB skupina: https://www.facebook.com/groups/1159080407469075/?fref=ts
PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
Pedagogická fakulta MU v Brně otevírá od 17. září 2016 kurz pro pedagogy volného času!
Přihlášky je možno podávat do 31. 8. 2016.
Doba trvání kurzu: 2 semestry (podzim/jaro)
Cena: ……..,- Kč (1 semestr)
Kontakt: Mgr. Jitka Karlišová (e-mail: karlisova@ped.muni.cz, tel.: +420 549 49 6494)
VYCHOVATELSTVÍ
Pedagogická fakulta MU v Brně otevírá od 17. září 2016 kurz pro vychovatele!
Přihlášky je možno podávat do 31. 8. 2016.
Doba trvání kurzu: 3 semestry (podzim/jaro/podzim)
Cena: ……..,- Kč (1 semestr)
Kontakt: Mgr. Jitka Karlišová (e-mail: karlisova@ped.muni.cz, tel.: +420 549 49 6494)