Výchova ke zdraví

Vítejte na stránkách Výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Najdete zde:

  • profesní informace,
  • studijní informace,
  • aktuality o akcích pořádaných katedrou a dalšími institucemi,
  • projekty řešené naším pracovištěm,
  • komentované odkazy na užitečné utility a texty,
  • často kladené dotazy
  • najdete nás v přízemí budovy – Poříčí 31, Brno

tapeta1

Katedra výchovy ke zdraví se transformovala v roce 2006 z Katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví, která byla na Pedagogické fakultě založena 1. července 2003 a vznikla rozšířením Kabinetu rodinné výchovy.

V roce 2004 byl pro studující učitelství 2. stupně základních škol vypracován studijní program Rodinná výchova a výchova ke zdraví, který byl v březnu 2004 akreditován.

V letech 2004 – 2007 bylo také nutné vypracovat návrh začlenění problematiky výchovy ke zdraví do studijních programů Učitelství pro MŠ a 1. stupeň NŠ, dále do společného základu Učitelství 2. stupně základních a středních škol a studijních programu sociální a speciální pedagogiky. Tento úkol se podařilo úspěšně realizovat a v současné době je výchova ke zdraví nedílnou součástí uvedených studijních programů.

Po změnách v kurikulárních dokumentech a vzniku Rámcových vzdělávacích programů katedra reagovala na vzniklou situaci tvorbou studijního programu Výchova ke zdraví. V roce 2006 byl akreditační komisi MŠMT předložen bakalářský studijní program Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy a magisterský studijní program Učitelství výchovy ke zdraví.

Od roku 2016 se Katedra výchovy ke zdraví sloučila s Katedrou tělesné výchovy a nové oddělení nese název Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví.