Discourse and Interaction – Česká verze

 English Version

Vědecký časopis vydávaný Katedrou anglického jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika.

ISSN 1802-9930 (Print)
ISSN 1805-952X (Online)

Časopis je evidován MK ČR pod č. E 17986
Vychází dvakrát ročně.

Discourse and Interaction je recenzovaný mezinárodní lingvistický časopis založený v roce 2008. Vychází v angličtině a přináší výsledky výzkumu v oblasti analýzy anglického diskurzu z hlediska sémantického, stylistického a socio-pragmatického. Studium diskurzu a interakce je chápáno jako výzkum jazyka s ohledem na problémy skutečného světa s cílem odhalovat stylistickou rozmanitost a sociálně-pragmatické variety jazyka, které by se měly odrážet ve výuce angličtiny v akademickém prostředí.

Vítány jsou příspěvky z těchto oblastí:
•    analýza diskurzu
•    pragmatika
•    stylistika
•    sociolingvistika
•    aplikovaná lingvistika
•    sémantika
•    syntax

Všechny zaslané příspěvky jsou nejprve posouzeny editory z hlediska jejich vhodnosti. Dále jsou odeslány dvěma recenzentům, kteří je po anonymním posouzení vrátí s připomínkami a doporučením, zda má být článek publikován, přepracován nebo odmítnut. Posuzování příspěvků zaručuje anonymitu recenzentům i autorům.
U zasílaných příspěvků se předpokládá, že jsou původní a doposud nepublikované. Odkazy na odbornou literaturu, použité zdroje a vyloučení plagiátorství je výhradní záležitostí autorů.
Časopis Discourse and Interaction je evidován u sdružení Publishers International Linking Association (CrossRef/PILA).

Časopis je registrován v databázi SCOPUS a ERIH PLUS.
Zveřejnění článku v časopise Discourse and Interaction je bez poplatku.

Redakční, poradní a recenzní rady

Redaktoři

 • Assoc. Prof. Mgr. Olga Dontcheva-Navratilova, Ph.D., Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • Assoc. Prof. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D., Masaryk University, Brno, Czech Republic

Redakční rada

 • Prof. dr. hab. Piotr Cap, University of Łodź, Łodź, Poland
 • Assoc. Prof. Mgr. Olga Dontcheva-Navratilova, Ph.D., Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • Prof. Aleš Klégr, Charles University, Prague, Czech Republic
 • Prof. dr. hab. László Imre Komlósi, CSc., Széchenyi István University, Győr, Hungary
 • Prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovak Republic
 • Assoc. Prof. PhDr. Renata Povolná, Ph.D., Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • Prof. Dr. Josef Schmied, Chemnitz University of Technology, Chemnitz, Germany

Poradní a recenzní rada

 • Assoc. Prof. Mgr. Martin Adam, Ph.D., Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • Dr. Erhan Aslan, University of Reading, Reading, Great Britain
 • Dr. Karen Bennett, University of Lisbon Centre for English Studies, Lisbon, Portugal
 • Assoc. Prof. Štefan Beňuš, Ph.D., Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovak Republic
 • Prof. Marina Bondi, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, Italy
 • Assoc. Prof. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D., University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
 • Assoc. Prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • Assoc. Prof. Dr. Maria Freddi, Università degli Studi di Pavia, Pavia, Italy
 • Prof. Peter Grundy, Durham University, Durham, Great Britain
 • Dr. Christoph Haase, Purkyně University, Ústí nad Labem, Czech Republic
 • Dr. Isabel Herrando Rodrigo, University of Zaragoza, Zaragoza, Spain
 • Dr. Matthias Hofmann, Chemnitz University of Technology, Chemnitz, Germany
 • Mgr. Christopher James Hopkinson, Ph.D., University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
 • Assoc. Prof. PaedDr. Alena Kačmarová, Ph.D., University of Prešov, Prešov, Slovak Republic
 • Dr. Gunther Kaltenböck, University of Vienna, Vienna, Austria
 • Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D., University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
 • Assoc. Prof. Mark Lencho, University of Wisconsin-Whitewater, Wisconsin, USA
 • Assoc. Prof. PhDr. Markéta Malá, Ph.D., Charles University, Prague, Czech Republic
 • Dr. Pilar Mur Dueñas, University of Zaragoza, Zaragoza, Spain
 • Prof. Alejandro Parini, University of Belgrano, Buenos Aires, Argentina
 • Assoc. Prof. PhDr. Renata Pípalová, CSc., Charles University, Prague, Czech Republic
 • Assos. Prof. Olga Ruda, Ph.D., Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovak Republic
 • PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D., Charles University, Prague, Czech Republic
 • Dr. Jolanta Šinkūnienė, Ph.D., Faculty of Philology, Vilnius University, Vilnius, Lithuania
 • Dr. Magdalena Szczyrbak, Jagiellonian University, Krakow, Poland
 • Prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc., Palacký University, Olomouc, Czech Republic
 • PhDr. Renata Tomášková, Ph.D., University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
 • Mgr. Silvie Válková, Ph.D., Palacký University, Olomouc, Czech Republic
 • Assoc. Prof. Camilla Vásquez, Ph.D., University of South Florida, Tampa, Florida, USA
 • Dr. Krystyna Warchał, University of Silesia, Katowice, Poland
 • Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D., University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic

Informace pro přispěvatele
Discourse and Interaction vydává příspěvky v anglickém jazyce:
•    odborné články (nepublikovaný původní výzkum)
•    recenze na monografie a jiné odborné publikace

Příspěvky posuzuje redakční rada a předává je k anonymnímu recenzování.

Uzávěrky:
Příspěvky lze zasílat průběžně. Uzávěrky zvláštních čísel oznamují editoři. Monotématická/zvláštní čísla – oznamují  editoři příslušných čísel.
Pokyny pro přispěvatele:
Příspěvky (články a recenze) zasílejte elektronicky na adresu 1136@mail.muni.cz
Podrobné pokyny najdete v Guidelines for Contributors (v angličtině).
•    Peer-Reviewing Guidelines
•    Guidelines for Contributors
•    Article Template
•    Style Sheet

Objednávání a prodej
Objednávky zasílejte na adresu:
Katedra anglického jazyka a literatury
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Poříčí 9, 603 00 Brno
Česká republika

Časopis může být zakoupen prostřednictvím Obchodního centra Masarykovy univerzity: https://is.muni.cz/obchod/baleni/59456

Současné číslo

Archiv