O katedře

Vítejte na stránkách Katedry biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Katedra biologie Pedagogické fakulty MU zajišťuje vysokoškolské vzdělání v biologii budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol.

Vzdělání je poskytováno v bakalářských i magisterských studijních oborech formou prezenčního nebo dálkového (kombinovaného) studia.

Katedra biologie garantuje bakalářský studijní program Pedagogické asistentství přírodopisu pro ZŠ a magisterský studijní program Učitelství přírodopisu pro ZŠ. Výukou se podílí na bakalářských programech Učitelství pro mateřské školy a Pedagogické asistentství pro 1. st. základních škol a na magisterském programu Učitelství pro 1. st. základních škol. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků má katedra akreditováno několik kurzů, v celoživotním vzdělávání je akreditován kurz Přírodní školní zahrady v MŠ.

Vědecká činnost katedry je zaměřena na oblasti systematické botaniky a zoologie, ekologie, antropologie a oblast didaktiky biologie.

Katedra biologie se nachází v přízemí starší budovy Pedagogické fakulty – Poříčí 7, Brno. Součástí katedry je pracoviště školní zahrady Kejbaly,  Vinohrady 100.

Historie katedry

Již od roku založení Pedagogické fakulty MU (1946) začaly pracovat semináře biologických disciplín.  Od školního roku 1950/51 je ustanovena  samostatná biologická katedra. Celé pracoviště sloužilo k výuce biologických, geologických a pěstitelských disciplín pro vzdělávání učitelů 1. a 2. stupně ZŠ v denním, dálkovém a postgraduálním studiu. V roce 1970 byla odborná výuka zcela odtržena od oborových didaktik a převedena na přírodovědeckou fakultu.  Po roce 1990 byly integrační změny 70. let hodnoceny oběma stranami negativně. Na pedagogické fakultě bylo opět ustanoveno odborné biologické pracoviště v podobě katedry biologie.