Kategorie

MjUNI 2019 podzim

7.11.2019 12:08 Publikoval

https://mjuni.cz/harmonogram-201920-zaci-do-14-let Pro podzimní MjUNI jsme si pro děti připravili aktivity: Antropolog na poli i v laboratoři – děti se učily odkrývat kostru,... Zobrazit článek

DEN BIOLOGIE

11.12.2015 9:57 Publikoval

V pátek 20. listopadu 2015 uspořádala Katedra biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za podpory Fondu vzdělávací politiky MŠMT z projektu „Podpora studijních programů... Zobrazit článek

DEN BIOLOGIE

4.11.2015 12:15 Publikoval

Katedra biologie PdF MU pořádá v pátek 20. listopadu 2015 za podpory Fondem vzdělávací politiky MŠMT z projektu „Podpora studijních programů pro studenty... Zobrazit článek

Magisterské SZZ

20.2.2015 11:19 Publikoval

Státní závěrečná zkouška z Učitelství přírodopisu – platí pro novou akreditaci 2016 (tj. pro studenty, kteří začali studovat od podzimu 2017) Okruhy... Zobrazit článek