DEN BIOLOGIE

11.12.2015 9:57 Publikoval

V pátek 20. listopadu 2015 uspořádala Katedra biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za podpory Fondu vzdělávací politiky MŠMT z projektu „Podpora studijních programů pro studenty pedagogických oborů a pedagogické pracovníky na Masarykově univerzitě“ jednodenní akci nazvanou Den biologie. Sedmnácti aktivit, které jsme v našich laboratořích připravili, se zúčastnilo téměř sto žáků druhého stupně základních škol z Brna, Těšan a Tišnova.

V první laboratoři zkoušeli poznávat dřeviny všemi smysly a tak měli možnost mimo jiné ochutnat pečené kdoule, rozeznat po čichu douglasku od jedle, poznávat různé druhy borovic po hmatu a vyzkoušet, jak zní dřevo různých stromů. Také si zde sami vyrobili repliku zkameněliny trilobita, amonita, nebo prvohorní plavuně.

DSC_8392 DSC_8399 DSC_8406 DSC_8464DSC_8450 DSC_8423

V druhé laboratoři poznávali, co žije na dně řeky, a soutěžili v rychlosti chytání blešivců na Petriho misce. Učili se rozeznávat malé říční ryby, aby splnili náročný úkol spočítání jednotlivých druhů ryb ve společném akváriu, kde bylo docela „husto“. V následném úkolu měli zjistit, zda se jejich DNA shoduje s DNA jablka a to pomocí vizualizace své DNA výplachem vnitřní strany tváře a DNA extrahované z jablečného pyré, které sami vyrobili z čerstvého jablka v třecí misce. Nakonec si zde vyzkoušeli, jak se zachraňuje člověk se srdeční zástavou a jak se používá automatický externí defibrilátor.

DSC_8438 IMG_7447 IMG_7459 IMG_7510 IMG_7511

IMG_7426 IMG_7468 DSC_8436 IMG_7409 IMG_7461 IMG_7507DSC_8434IMG_7532
IMG_7520

Po přesunu do třetí laboratoře se vrátili v čase a  prozkoumávali historii planety Země, když s malou nápovědou chronologicky uspořádávali jednotlivé éry a zásadní události historie naší planety. Také se učili přiřazovat ke vzorkům nejběžnějších minerálů jejich typické vlastnosti, pomocí barevných kuliček stanovovali chemické složení zemské kůry a zkoumali různé horniny pod mikroskopem, aby odhalili tajemství jejich mineralogického složení.

DSC_8431 DSC_8440 DSC_8445 IMG_7407 IMG_7418 IMG_7420  IMG_7519IMG_7503IMG_7446

Nakonec si mohli na chodbě katedry vyzkoušet brýle IMG_7452„opilý a nebezpečný“, které po nasazení simulují těžkou opilost a testovat, zda by jako opilí řidiči aut dojeli bezpečně domů. V mezičase si děti mohly skládat origami zvířátka nebo papírového netopýra. Úspěšní řešitelé úkolů si v závěru své návštěvy katedry biologie mohli zvolit jednu ze tří možných odměn vztahujících se k biologické problematice – minerál, přívěšek z hematitu anebo vstupenku do VIDA centra. Po tomto příjemném badatelsky stráveném dnu si žáci jistě mimo jiné pamatují, že ta „kreveta“ na misce byla blešivec a žije v potoce, že rybka s fousky je hrouzek nebo, že ta důležitá DNA vypadá naprosto nenápadně a u všech stejně.

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal Martina Jančová