MjUNI 2018

V roce 2018 se Katedra biologie PdF MU poprvé zapojila do projektu MjUNI a připravila na sobotní dopoledne pro malé účastníky řadu zajímavých úkolů, které mohli plnit v našich laboratořích:

Co nevidím, to si přiblížím mikroskopem

Svět pod mikroskopem je bohatý a rozmanitý. Zkusíme si prohlédnout mnohokrát zvětšenou pokožku listů zelence a muškátu, křídlo či nohu včely, srst některých savců. Zkusíte pracovat jako odborníci, vyrobit si mikroskopický preparát a pracovat s kvalitním mikroskopem. Ověříme, jestli něco žije v bahýnku z řeky Svratky – opět ho zvětšíme mikroskopem. A aby vás mikroskopování bavilo, vyřešíme pomocí mikroskopu i kriminální čin!  Trvalé  mikroskopické preparáty si odnesete domů.
V hledáčku jsou živočichové

Proč nemá brouk srst a králík krovky? Seznámíme se na vlastní kůži se třemi významnými skupinami živočichů – bezobratlými, plazy a savci. Srovnáme si jejich základní znaky na živých zástupcích těchto skupin. Dozvíme se o životě krásného zlatohlávka z Afriky a  jeho chovu v našich podmínkách, také o gekončících nočních, morčeti, králíkovi aj. Seznámíme se s pojmem pobytové znaky zvěře a základy stopařství.
Žertíky naší nervové soustavy

Nalhává nám náš mozek? Informuje nás pravdivě o tom, co snímají naše čidla nebo si skutečnost překrucuje k obrazu svému a matení svého nositele?  Jak naše tělo udržuje rovnováhu a co nás spolehlivě z rovnováhy vyhodí. Pomocí „opileckých brýlí“ si vyzkoušíme, zda nás položí alkohol. Jsem rychlík? Otestujeme si reakční dobu na různé podněty.