Moderní trendy ve výuce antropologie

Anotace

Kurz se skládá z praktických laboratorních cvičení, jejichž cílem je seznámit účastníky s moderními atraktivními pomůckami v oblasti anatomie a fyziologie člověka, prevence zdraví škodlivých jevů (kouření, alkoholismus, přenos pohlavních chorob) a první pomoci. Účastníci kurzu, vyzkoušením si na „vlastní kůži“, získají praktické dovednosti z biologie člověka. Součástí kurzu budou laboratorní protokoly obsahující návody a nápady pro výuku.

Organizace

jeden celodenní kurz

termín – 24. 1.  2015 (8:00 – 17:00)

 

Sylabus Moderní trendy ve výuce antropologie

Zpráva o konání kurzu

IMG_2877 IMG_2882 IMG_2888 IMG_2897 IMG_2906 IMG_2911 IMG_2914 IMG_2923 IMG_2929 IMG_2933