Přihlašování k bakalářským a diplomovým pracím

25.3.2015 14:39 Publikoval

Vážení studenti,

k bakalářským a diplomovým pracím je možné se ještě přihlašovat k následujícím školitelům z Katedry biologie:

doc. Štelcl (1 – 2 studenti), doc. Řehák, dr. Brabcová (1 student), dr. Jančová, Mgr. Frýzová (studenti uč. 1. st. a mat. škol)

Zaměření jednotlivých školitelů naleznete zde http://katedry.ped.muni.cz/biologie/zaverecne-prace

 

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal Martina Jančová