Projekty

DEN BIOLOGIE 2019

MjUNI 2019 podzim

Noc vědců 2019

MjUNI 2019 jaro

♣ FRMU Příprava anglických kurzů Fundamentals of Human Anatomy and Physiology a Fundamentals of Human Anatomy and Physiology 2 for humansits

♣ FRMU Projektová výuka neživé přírody se zaměřením na oblast neformálního vzdělávání

Noc vědců 2018

MjUNI 2018

Den biologie 2017

OP VVV „Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí“

DEN BIOLOGIE 2016 – Podpora studijních programů pro studenty pedagogických oborů a pedagogické pracovníky na Masarykově univerzitě z Fondu vzdělávací politiky MŠMT

Inovace pěstitelských prací ve studijním oboru Učitelství přírodopisu a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

♣ Projektovou výukou předmětu Didaktika přírodních věd k posilování profesních kompetencí studentů učitelství

DEN BIOLOGIE 2015 – Podpora studijních programů pro studentyIMG_7461 pedagogických oborů a pedagogické pracovníky na Masarykově univerzitě z Fondu vzdělávací politiky MŠMT  

 

 ♣SAM_0295 Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU 

 

 

 

♣ Laboratoř pro výuku pedagogické antropologie, IMG_6964fyziologie živočichů, biologické techniky a základů mikrobiologie a pro experimentální činnost studentů