Studentské konference

Katedra biologie pořádá každoročně v únoru studentskou konferenci s biologickou, DSC_0063ekologickou a geologickou tématikou, kde studenti, bakalanti, diplomanti i doktorandi, zpracovávající práce u školitelů z katedry biologie prezentují své dosavadní výsledky a soutěží o nejlépe hodnocené vystoupení.

Sborníky abstraktů a příspěvků:

»XVII_Sborník studentské konference s biologickou, ekologickou a geologickou tématikou

» XVI. Sborník studentské konference s biologickou, ekologickou a geologickou tématikou

» XV. Sborník studentské konference s biologickou, ekologickou a geologickou tématikou

» Sborník XIV. studentské konference

» Sborník XIII. studentské konference

» Sborník XII. studentské konference 

» Sborník XI. studentské konference

» Sborník X. sDSC_0041tudentské konference

» Dovednosti žáků a učitelů ve výuce přírodopisu – postkonferenční sborník příspěvků IX. studentské konference

» Sborník IX. studentské konference

» Sborník VIII. studentské konference