Studentské divadlo

Studentské divadlo v podzimním semestru 2020
Ještě i tento semestr máme možnost pracovat v kurzu FJ1008 Dramatická výchova ve výuce Fj s učitelkou franocuzštiny – rodilou mluvčí a zároveň profesionální herečkou, paní Zildou Barthes. Tentokrát online! Přijďte si vyzkoušet nový způsob komunikace a aktivit pro motivovanější výuku francouzštiny. Zilda Barthes má kromě diplomu pro výuku FLE vystudované i herectví na Conservatoire de Bordeaux a v Brně vyučuje francouzštinu a francouzské divadlo již několik let.
 
Výsledky práce v podzimním semestru 2019 – zamyšlení nad využitím technik dramatické výchovy ve výuce a závěrečné představení výsledků kreativní práce 5 studentek pod vedením paní Mgr. Zildy Barthes. Škoda, že pozvání využily jen dvě divačky.
 
   
 
 
Starší zprávy: 
 
V akademickém roce 2019/2020 povede předměty FJ1008 a FJ1009 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 1 a 2 rodilá mluvčí Zilda Barthes. Kromě diplomu pro výuku FLE má vystudované i herectví na Conservatoire de Bordeaux. Zveme všechny na závěrečné vystoupení letošní skupinky v pondělí 9.12. od 17 hodin v uč. 67.
 

Zilda Barthès a étudié le théâtre au Conservatoire de Bordeaux, à l’Université Michel de Montaigne (Bordeaux III) et, dans le cadre d’un d’échange Erasmus d’une année, à l’Ecole supérieure de théâtre d’Espagne (Real Escuela Superior de Arte Dramatico, RESAD) à Madrid.

Elle a aussi étudié la danse contemporaine au Conservatoire de Bordeaux.

Elle a joué le personnage d’Ariane de Belle du Seigneur d’Albert Cohen dans une mise en scène d’Emilie Raymond. Elle a créé et dansé la chorégraphie d’un duo chant à capella et danse contemporaine intitulé « Europes Méditerranée » avec Jany Pons Ballester.

Après avoir fini son stage de Master en didactique du français langue étrangère à Brno, elle y est restée et y enseigne depuis quatre ans.

Durant deux ans elle a été assistante au club de théâtre francophone du lycée Matyas Lech. L’année dernière elle s’est occupée de ce club et a monté La savetière prodigieuse de Federico García Lorca.

V akademickém roce 2018/2019 vedla předměty FJ1008 a FJ1009 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 1 a 2 rodilá mluvčí Aurélia Pelletier. Náplní předmětů bylo osvojení řečových dovedností ve francouzském jazyce v sólovém i skupinovém projevu a využití dramatické výchovy ve vyučovacím procesu. Pozornost byla věnována správné výslovnosti, intonaci a hře se slovy. Studenti ve společném projektu navrhli a nacvičili původní inscenace, které předvedli svým kolegům a vyučujícím na závěrečném setkání.

Ukázky ze starších divadelních ateliérů vedených do roku 2018 dr. Miroslavou Novotnou.