Qui est Brigitte ?

Úprava hry Marka Camolettiho Pyjama pour six. Nacvičování konverzační komedie vyžadující rychlé a navazující repliky doprovázely nejrůznější problémy, avšak nakonec se nám podařilo připravit první dějství a zahrát ho před publikem francouzských vysokoškolských učitelů účastnících se mezinárodní konference Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire. Představení se stalo pro francouzské publikum příjemným překvapením, jak mi často říkají při našem osobním setkání nebo v dopisech.

Ve hře hrály jen dívky, které byly příkladem Jiřího Pechy, který, jak je ostatně známo, dokázal přesvědčivě zahrát babičku ve stejnojmenné hře Divadla Husa na provázku.

Fotografie z představení