Voyage de saint Brandan à la recherche du Paradis

Na hře se podílelo čtrnáct studentek hrajících čtrnáct mnichů. V roli abbé Brandana se vystřídalo sedm dívek. Všechny herečky přistupovaly k přípravě hry velmi zodpovědně: scházely jsme se jednou týdně na tři vyučovací hodiny, samy připravovaly kulisy a kostýmy; studentky měly na každou zkoušku nastudovaný přidělený text a neustále přicházely s novými, podnětnými, zajímavými a vtipnými nápady. Adaptaci středověké legendy z dvanáctého století jsme hrály poprvé pro učitele francouzského jazyka a v konečné podobě pro veřejnost 11. května 2009 v 17:00 ve Slévárně Vaňkovka.

Fotografie z představení