Knihovna

Knihy z knihovny katedry půjčuje Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. po předchozí dohodě prostřednictvím e-mailu.

Studenti mají možnost využívat ke studiu odbornou literaturu a beletrii, jež se nacházejí jak v  Ústřední knihovně, tak na katedře.

Katalog katedry disponuje knižním fondem cca 3000 položek.

Knižní fondy na katedře.

Seznam sborníků s příspěvky na různá témata, jež jsou uloženy na katedře a jsou vhodné jako literatura pro závěrečné nebo seminární práce: Sborníky 1, Sborníky 2.

Knihy v Historickém sále rajhradské klášterní knihovny: doplňující výukový materiál pro předmět Stará francouzská literatura. Vhodné rovněž jako literatura pro závěrečné nebo seminární práce.

Sborník ze studentské konference 2007: K metodologické problematice psaní disertačních a diplomových prací.

Sborník ze studentské konference 2008: Aplikace didaktických zásad v závěrečných písemných pracích z cizího jazyka.

Sborník ze studentské konference 2009: Literární téma v bakalářských a diplomových pracích.

Bibliografie didaktiky francouzského jazyka / Bibliographie de la didactique de FLE

Haydée Silva Ochoa – Bibliografie de l’auteur concernant le FLE

Novinky v knihovně

Mgr. Dana Chrapanová v roce 2014 vypracovala diplomovou práci, jejíž součástí je původní desková hra Les jeux olympiques (Olympijské hry). Několik exemplářů této hry věnovala katedře a zájemci tak mají možnost si hru vypůjčit. V Informačním systému univerzity je rovněž k dispozici diplomová práce autorky Le jeu en classe de FLE s dalšími hrami rozpracovanými v metodických listech.

Zde je možno objednat jazykové publikace: ILC Czechoslovakia, s.r.o.