Kontakty

Katedra francouzského jazyka a literatury

Adresa:

Katedra francouzského jazyka a literatury
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Poříčí 9/11
603 00 Brno

Web: https://katedry.ped.muni.cz/francouzstina

FB: https://www.facebook.com/FrancouzstinaNaPedakuMU

FB FJHčhttps://www.facebook.com/OdbornaFrancouzstinaNaMU

Tel.: 549491679

 

doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. – vedoucí katedry, garantka programů, studijní poradce
telefon: 549491679, e-mail: bakesova@ped.muni.cz

Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. – zástupkyně vedoucí katedry, garantka studia FJHč, koordinátorka Erasmu
telefon: 549496365

PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. – zástupkyně pro publikační činnost, pro Učitelství 1. stupně a Učitelství pro mateřské školy
telefon: 549496773

Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. – zástupkyně pro pedagogické praxe a pro studium v oblasti pedagogických věd
telefon: 549493450

PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.externí spolupráce, studijní katalog
telefon: 549495362

Ing. Mgr. Hana Delalande – správkyně FB stránek, spolupráce s Campus France

Barbora Hůrková – sekretářka
telefon: 549493796
fax: 549491620
e-mailhurkova@ped.muni.cz