Kontakt

Katedra francouzského jazyka a literatury

Adresa:

Katedra francouzského jazyka a literatury
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Poříčí 9/11
603 00 Brno

doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. – vedoucí katedry, studijní poradce
telefon: 549491679

Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. – zástupkyně vedoucí katedry
telefon: 549496365
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. – zástupkyně pro publikační činnost, pro Učitelství 1. stupně a Učitelství pro mateřské školy
telefon: 549496773
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. – zástupkyně pro pedagogické praxe
telefon: 549493450

PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.externí spolupráce
telefon: 549495362

Barbora Hůrková – sekretářka
telefon: 549493796
fax: 549491620
e-mailhurkova@ped.muni.cz