Studentská oborová rada

Studentská oborová rada zajišťuje komunikaci mezi studenty francouzského jazyka a vedením katedry francouzského jazyka a literatury. Zprostředkovává vzájemnou výměnu názorů nejen na studium. Svým působením se snaží učinit studium kvalitnějším a pro obě strany příjemnějším. Vyjadřuje se nejen k aktuálním problémům studentů a vyučujících, ale spolupracuje i na dlouhodobých projektech týkajících se budoucnosti pedagogických oborů francouzštiny na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Aktuální informace se nacházejí ve facebookové skupině pod názvem Studentská oborová rada FR PdF MU. Neváhej vyjádřit svůj názor přímo v této skupině nebo se obrátit na členy oborové rady. Jsme otevřeni jakékoliv diskuzi a rádi vás vyslechneme.

Odkaz: https://www.facebook.com/groups/840835519392201/

Členové studentské oborové rady:

Předsedkyně: Bc. Anna Kabelková (Kabelkova.Anna@seznam.cz)

Další členové: Bc. Klára Kazlepková, Bc. Alice Luňáková, Klára Němečková, Bc. Veronika Planerová, Barbora Veselá, Bc. Iveta Zemanová