Celoživotní studium

V rámci celoživotního studia katedra organizuje v sudých letech kurz nazvaný Formation continue, jehož program se mírně mění v každém běhu. Sledujte záložku Aktuality v příslušném roce.