Formy studia

Od akademického roku 2019/20 otevíráme nově akreditované programy:

B-FJ3S Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (hlavní, vedlejší a jednooborové bakalářské studium, forma prezenční, 3 roky): vizitka MUNI

B-FJHC Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost (hlavní a vedlejší bakalářské studium, forma prezenční, 3 roky): vizitka MUNI

N-FJ2 Učitelství francouzského jazyka pro základní školy (hlavní, vedlejší a jednooborové magisterské studium, forma prezenční i kombinovaná, 2 roky): vizitka MUNI

Od jarního semestru 2017 má katedra akreditováno doktorské studium Didaktika cizího jazyka

Obory, do kterých se již nelze přihlásit:

B-SPE FJ3S Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

B-HPS FJHC Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

N-ZS FJ2 Učitelství francouzského jazyka pro základní školy