Ukončení

Upozornění pro studenty týkající se předčasného ukončování předmětů

Upozorňujeme studenty, že opakují-li některé povinné předměty z předchozích semestrů, nemohou je uzavřít předčasně (např. z důvodu zápisu ke státní závěrečné zkoušce), ale musí znovu absolvovat celou jejich semestrální výuku. Jen tak může být zajištěna kvalita výuky a možnost studenta úspěšně předmět ukončit.

Toto ustanovení se netýká předmětů, které jsou vyučovány blokově a končí v jiném termínu než na konci semestru. V takto vyučovaných předmětech dostane student hodnocení poté, co splní podmínky ukončení předmětu. Rozhodnutí se rovněž netýká studentů, kteří opakují či absolvují předmět poprvé z důvodu studijního pobytu Erasmus+ či Freemover (studijní pobyty, na které jsou vysíláni univerzitou), a studentů opakujících ze zdravotních důvodů (tyto případy je však nutno zdůvodnit).

Organizace státní závěrečné zkoušky a okruhy otázek pro BAKALÁŘSKÉ studium

Upozornění: v níže uvedených dokumentech jsou k dispozici okruhy, ze kterých se bude zkoušet, ale na přípravu v den zkoušky budou zadány pouze stručně uvedené otázky.)

Programy akreditace 2016 – SZZ podzim 2020, příp. jaro 2021:

B-SPE FJ3S: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání, jednooborové studium

B-SPE FJ3S: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání, dvouoborové studium

B-HPS VES+PdF:FJHC: Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

 

Starší programy (akreditace před r. 2016):

B-SPE FJ3: Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury

B-SPE LFJ: Lektorství cizího jazyka – francouzský jazyk

 

Nejnovější programy – institucionální akreditace MU 2018 – SZZ jaro 2022 (bude doplněno na začátku PS 2021):

BFJ3Scp: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání, jednooborové studium

BFJ3Shp, BFJ3Svp: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání, dvouoborové studium

BFJHChp, BFJHCvp Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Organizace státní závěrečné zkoušky a okruhy otázek pro MAGISTERSKÉ studium (informace a okruhy ZDE)

Stávající programy – institucionální akreditace MU 2018 – SZZ jaro 2021 a následující období:

Učitelství francouzského jazyka pro základní školy

(otázky didaktika+ped+psy) – NFJ2cp, NFJ2ck, NFJ2hp – studenti jednooborového programu prezenční i kombinované formy a studenti hlavního studijního program dvouoborového studia

(otázky didaktika Fj) – NFJ2vp – studenti vedlejšího studijního program dvouoborového studia

 

Programy akreditace 2016 – SZZ podzim 2020, příp. jaro 2021:

N-ZS FJ2: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy (dvouoborové navazující magisterské studium)

N-ZS FJJ: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy (jednooborové navazující magisterské studium prezenční i kombinované)

 

Pokyny k UKONČENÍ STUDIA A ZÁVĚREČNÝM PRACÍM

Oborové standardy k realizaci závěrečných prací

Pokyn děkana k ukončení studia a realizaci závěrečných prací

Projekt závěrečné práce z francouzského jazykaDokument v doc

Šablona závěrečné práce pro Pedagogickou fakultu – Dokument v docx

Návod k šabloně závěrečné práceDokument v docx

Šablona závěrečné práce z francouzského jazykaDokument v docx

Kritéria hodnocení ZP – šablona posudku ZPDokument v doc

 

Pokyny pro zpracování metodických listů Fiches pédagogiques

Fiche pédagogique – úvodní strana

Fiche pédagogique – návod na vyplnění úvodní strany

Pokyny pro „Citační normu APA“ jsou popsané ZDE

Další dokumenty k psaní závěrečné práce z francouzského jazyka (citování, struktura, formální a jazyková úprava) naleznete po přihlášení do ISu v Učebních materiálech předmětu Jak psát závěrečnou práci.