Ukončení

Upozornění pro studenty týkající se předčasného ukončování předmětů

Vedoucí katedry francouzského jazyka a literatury a ostatní vyučující upozorňují studenty na to, že opakují-li některé předměty z předchozích semestrů, nemohou je na naší katedře uzavřít předčasně (např. z důvodu zápisu ke státní závěrečné zkoušce), ale musejí znovu absolvovat celou jejich semestrální výuku. Jen tak může být zajištěna kvalita výuky a možnost studenta úspěšně předmět ukončit. Toto ustanovení se netýká předmětů, které jsou vyučovány blokově a končí výrazně předčasně před koncem semestru. V takto vyučovaných předmětech dostane student hodnocení okamžitě poté, co splní podmínky ukončení předmětu. Rozhodnutí se rovněž netýká studentů, kteří opakují či absolvují předmět poprvé z důvodu studijního pobytu Erasmus či Freemover (studijní pobyt, na který jsou vysíláni MU), a studentů opakujících ze zdravotních důvodů (tyto případy je však nutno zdůvodnit).

Organizace státní závěrečné zkoušky a okruhy otázek pro bakalářské studium

B-SPE FJ3: Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury

B-SPE LFJ: Lektorství cizího jazyka – francouzský jazyk

BSPE_FJ3S_1P: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání, jednooborové studium

BSPE_FJ3S_2P: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání, dvouoborové studium

B-FI FJHC: Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost

Organizace státní závěrečné zkoušky a okruhy otázek pro magisterské studium (v platnosti od roku  2017)

N-ZS FJ2: Navazující magisterské studium učitelství francouzského jazyka pro základní školy (dvouleté dvouoborové magisterské studium)

N-ZS FJJ: Navazující magisterské studium učitelství francouzského jazyka pro základní školy (dvouleté jednooborové magisterské studium prezenční i kombinované)

Pokyny k ukončení studia a závěrečným pracím

Oborové standardy k realizaci závěrečných prací

Pokyn děkana k ukončení studia a realizaci závěrečných prací

Projekt závěrečné práce z francouzského jazyka

Šablona závěrečné práce z francouzského jazyka – vzor

Další dokumenty k psaní závěrečné práce z francouzského jazyka (citování, struktura, formální a jazyková úprava) naleznete po přihlášení do ISu v Učebních materiálech předmětu Jak psát závěrečnou práci.