Další vzdělávání učitelů FJ

2020/2021 – připravujeme:

Ve 4 blocích bude od listopadu do února opět probíhat Formation continue pod hlavičkou akreditovaného kurzu CŽV Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka. Program naleznete ZDE, hlásit se bude možné v nejbližších dnech přes obchodní centrum kanceláře CŽV PdF MU.

Zároveň bychom rádi od října otevřeli roční studium rozšiřující kvalifikaci pro SŠ, pokud má někdo vystudované učitelství pro ZŠ a rád by se vrátil ještě na chvíli ke studiu. Více informací je si můžete přečíst ZDE. (min.počet přihlášených pro otevření studia je 5 přihlášených)

2018/2019

Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka

Na základě akreditace MŠMT 34813/2017-1-125 proběhl v roce 2018/2019 kurz „Formation contiue“ určený pro učitele základních a středních škol Jihomoravského kraje. Cílem bylo prohloubení  jejich didaktických, lingvistických a kulturních komepetncí. Program ZDE.

2017/2018

Podpora vícejazyčnosti na základních a středních školách v České republice

V rámci projektu podpory vícejazyčnosti na základních a středních školách uskutečnil Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) ve Zlíně, ve dnech 8. a 9. 11. 2017, workshop pro učitele pod názvem “Motivační setkání vyučujících cizího jazyka”. Během seminářů pro vyučující francouzského jazyka pod vedením Mgr. Petry Suquet, M.A., PhD., se mohli účastníci seznámit například s využitím prvků projektové pedagogiky ve výuce a s některými z multimédií pro výuku francouzštiny.

2016/2017

Další vzdělávání učitelů francouzkého jazyka (kurz v rámci CŽV)

V roce 2016 jsme si nechali akreditovat naši tradiční „Formation continue“ jako kurz v rámci celoživotního vzdělávání. První běh tohoto inovovaného kurzu proběhl ve čtyřech půldnech. V úvodním listopadovém kurzu dr. Marcela Poučová představila jeho e-learningovou část a poté doc. Caroline Casseville z Université Bordeaux Montaigne (Francie) se zabývala didaktikou literatury v přednášce Pistes prospectives de l’enseignement de la littérature en FLE. Prosincový kurz se konal výjimečně mimo fakultu, a sice v IBM, kde Mgr. Kateřina Pánková a její kolegové frekventantkám kurzu vysoce profesionálním způsobem představili pracovní možnosti pro uživatele francouzského jazyka. Pracovníci IBM také projevili zájem spolupracovat se školami, kde by žáky a především jejich rodiče informovali o výhodách studia francouzského jazyka v našem regionu. Před ateliérem IBM měl přednášku doc. Krisztián Bene z univerzity v Pécsi (Maďarsko) na historické téma Le général de Gaulle et les colonies françaises. V lednovém kurzu vystoupily dr. Marcela Poučová s tématem týkajícím se dětské literatury Nové trendy v současné tvorbě pro mládež a dr. Petra Suquet s tématem IFprofs – webové prostředí pro učitele francouzštiny v ČR, které se zabývalo využitím informačních technologií ve výuce. Závěrečný únorový kurz měli v kompetenci kolegové lingvisté – Mgr. Laurent Canal na téma Argot dans l’enseignement de FLE a dr. Zdeňka Schejbalová Orthographe – entre conservatisme et modernisme.

Outils pédagogiques pour l’enseignement/apprentissage des langues

Na základě akreditace MŠMT 21734/2011-M3 udělené Pedagogické fakultě MU Katedra francouzského jazyka a literatury organizovala již čtvrtý běh dalšího vzdělávání učitelů francouzského jazyka Jihomoravského kraje. Výukový kurz byl zaměřen na rozšíření kompetencí účastníků v oblasti didaktické, jazykové a kulturní. Didaktické semináře se týkaly využití nových mobilních aplikací ve výuce cizích jazyků a rozvíjení interkulturní kompetence žáků. Jazykové semináře řešily problematiku výslovnosti českých žáků, slovní zásoby a syntaxe. V kulturních seminářích si účastníci obohatili své znalosti v oblasti kultury Francie. V jednotlivých modulech vystoupili Laurent Canal, Naděžda Hrůzová, Pavla Kellnerová, Zdeňka Schejbalová, Petra Suquet a Béatrice Vicaire z Masarykovy univerzity a jako zvláštní host Haydée Silva Ochoa z Národní autonomní univerzity v Mexiku.

2012/2013

Stratégies et pratiques de classe

Třetí kurz katedra spolu s Francouzskou ambasádou v Praze a Francouzskou aliancí v Brně připravila v rámci dalšího vzdělávání učitelů francouzského jazyka v Jihomoravském kraji. Výukový kurz v rozsahu 24 hodin byl zaměřen na rozšíření kompetencí účastníků v oblasti didaktické, jazykové a kulturní. Na seminářích vystoupili odborníci z různých institucí: Gaid Evenou (pedagogická poradkyně Francouzské ambasády v Olomouci), Václava Bakešová, Hana Kyloušková, Miroslava Novotná, Zdeňka Schejbalová et Karel Sekvent (odborné asistentky a docent na Masarykově univerzitě v Brně), Béatrice Vicaire, Jérôme Vives, Guilaine Becker et Aurélie Dubois (lektoři francouzského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, Ostravské univerzitě v Ostravě a Palackého univerzitě v Olomouci). Didaktické semináře byly zaměřeny na práci s literárním textem, byly představeny různé hry na rozvoj komunikační kompetence žáků a také přehled maturitních zkoušek v různých evropských zemích. Lingvistické semináře se soustředily na nácvik výslovnosti, rozšíření slovní zásoby, používání francouzských vlastních jmen v českém jazyce, gramatiku a stylistiku prostřednictvím různých dokumentů (obrázky, texty, video). V kulturních seminářích si účastníci obohatili své znalosti v oblasti kultury Francie a frankofonních zemí (divadlo, literatura, reálie).

2009

Outils et compétences pédagogiques en classe de FLE

Druhý kurz katedra spolu s Francouzskou ambasádou v Praze a Francouzskou aliancí v Brně připravila v rámci dalšího vzdělávání učitelů francouzského jazyka v Jihomoravském kraji. Výukový kurz v rozsahu 24 hodin byl zaměřen na rozšíření kompetencí účastníků v oblasti didaktické, jazykové a kulturní. Na seminářích vystoupili odborníci z různých institucí: Cyril Delalande (ředitel Francouzské aliance v Brně), Marie-Laure Leiciagueçahar (pedagogická poradkyně Francouzské ambasády v Olomouci), Václava Bakešová, Hana Kyloušková, Miroslava Novotná, Marcela Poučová Zdeňka Schejbalová (odborné asistentky na Masarykově univerzitě v Brně), Ivana Brabcová (poradkyně Národního podpůrného střediska pro eTwinning v Praze), Béatrice Vicaire, Guilaine Becker a Aurélie Dubois (lektorky francouzského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně, Ostravské univerzitě v Ostravě a Palackého univerzitě v Olomouci). V didaktických seminářích byly představeny nejen aktivity na rozvoj komunikativní kompetence, např. práce s literárním textem a kreativní psaní, ale také různé podpůrné programy pro výuku francouzského jazyka (Delf/Dalf a státní maturita, e-Twinning). Lingvistické semináře byly zaměřeny na nácvik výslovnosti, rozšíření slovní zásoby, gramatiku a stylistiku prostřednictvím různých dokumentů (obrázky, texty, video). V kulturních seminářích si účastníci obohatili své znalosti v oblasti kultury Francie a frankofonních zemí (divadlo, literatura, reálie).

2008

Techniques de motivations en français

Katedra spolu s Francouzskou ambasádou a Francouzskou aliancí v Brně připravila v rámci dalšího vzdělávání učitelů francouzského jazyka v Jihomoravském kraji kurz v rozsahu 18 hodin. Jednotlivé semináře byly zaměřeny na rozšíření kompetencí účastníků v oblasti didaktické, jazykové a kulturní. V didaktických seminářích Hana Kyloušková (pracovnice katedry) seznámila účastníky s nejnovějšími trendy v oblasti didaktiky cizích jazyků se zaměřením se na jazyk francouzský. Hlavní témata: Společný evropský referenční rámec pro jazyky a komunikativní kompetence, Interkulturní aspekt a výuka cizích jazyků, Gramatika v jazykové třídě, Jak využít literární text ve výuce cizích jazyků. V jazykových seminářích Béatrice Vicaire (lektorka francouzského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně) pracovala s novinovými a časopiseckými články a ukázkami literárních textů, na kterých prezentovala jejich využití ve výuce francouzského jazyka v oblasti slovní zásoby, gramatiky a stylistiky. V kulturních seminářích Florence Michelet (pedagogická poradkyně Francouzské ambasády, Olomouc), Thomas Laurent (lektor francouzského jazyka na Ostravské univerzitě), Marie-Laure Leiciagueçahar (lektorka francouzského jazyka na Palackého univerzitě v Olomouci) a  Miroslava Novotná (pracovnice katedry) zdůraznili důležitou roli kulturní kompetence v cizojazyčné komunikaci. V prvních třech seminářích si účastníci prohloubili své znalosti o francouzské a frankofonní kultuře, v posledním se seznámili s využitím dramatické výchovy ve výuce cizího jazyka. Na závěr dostali účastníci osvědčení Francouzské ambasády, které slouží mimo jiné i jako doklad o absolvovaném školení v ČR pro přihlášku na stáž ve Francii.