Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.

profil_Misarova

UČO: 40917 (odkaz na IS MUNI)

tel.: +420 549 494 547
e-mail: misarova@ped.muni.cz


Vzdělání

2003–2009 Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta (doktorský studijní program Pedagogika, oborová didaktika geografie)
Disertační práce: Vliv metakognitivních strategií na rozvoj dovedností žáků autoregulovat své učení při osvojování zeměpisného učiva, http://is.muni.cz/th/40917/pedf_d/

1999–2003 Mgr.
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta (obor: Učitelství VVP pro ZŠ: zeměpis – matematika, )
Diplomová práce: Tematický atlas Austrálie (obdržena Cena děkana)

2003 – 2006 Bc.
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta (Obor: Geografie – geoinformatika)
Bakalářská práce: Využitelnost dat GLOBE pro implementaci GIS do škol

Profesní činnost

2012 – 2014

Mateřská dovolená

2009 – dosud
Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra geografie (odborný asistent)

2006 – 2009
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Laboratoř geoinformatiky a kartografie (odborný pracovník)

2005 – 2006
Základní škola Křtiny

2005 – dosud
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie (externí vyučující)

Odborné zájmy

  • Kartografie
  • Geoinformatika
  • Didaktika geografie

Řešené projekty

2009 – 3/2012 Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy ” Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, MŠMT, CZ.1.07/1.3.10/01.0013

2006 – 2009 Dynamická geovizualizace v krizovém řízení Výzkumný záměr MŠMT MSM0021622418

2006 Využití geografického informačního systému v moderním vyučování zeměpisu prostřednictvím internetu Výzkumný projekt PdF MU č. 20/06

2005 Využití geografického informačního systému v moderním vyučování zeměpisu Výzkumný projekt PdF MU č. 17/05

Členství v organizacích

Česká geografická společnost

Působení v zahraničí

2005 Escuela Magisterio, Alcala de Henares (Guadalajara, Španělsko)

2007 Netzwerks Migration in Europa (Berlín, Něměcko)