doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

 

PK

UČO: 53924 (odkaz na IS MUNI)

tel.: +420 549 494 547

e-mail: knecht [at] ped.muni.cz

ResearcherID: D-2442-2013

http://orcid.org/0000-0002-6312-5025

Google Scholar


Vzdělání a akademická kvalifikace

2016 (Doc.)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Obor: Pedagogika

Habilitační práce: Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu.

2004–2008 (Ph.D.)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Obor: Pedagogika

Disertační práce: Pojmy v učebnicích zeměpisu a jejich přiměřenost věku žáků

2000–2004 (Mgr.)

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Obor: Učitelství pro základní školy, aprobace: ZE-OV

Diplomová práce: Brno – průmyslové středisko

Přehled zaměstnání

Od r. 2005 – dosud: ZŠ Kotlářská 4, Brno

Od r. 2008 – dosud: Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU

Od r. 2016 – dosud: Katedra geografie PdF MU

Odbornost

Výzkum kurikula

Výzkum učebnic

Výzkum geografického vzdělávání

Řešené projekty

Řešitel/člen týmu několika výzkumných projektů Grantové agentury České republiky a dalších výzkumných projektů.

Podrobnější přehled je zde (odkaz na IS MUNI)

Členství a funkce

Vedoucí redaktor a předseda redakční rady časopisu Pedagogická orientace

Člen redakční rady časopisu Universitas

Člen redakční rady časopisu Review of International Geographical Education Online (RIGEO; od r. 2011)

Člen výboru České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV; 2012–2014, 2014–dosud)

Člen hlavního výboru České pedagogické společnosti (2015–dosud)

Člen expertní skupiny pro geografické vzdělávání MŠMT ČR (od r. 2012)

Členství ve vědeckých společnostech:

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)

Česká pedagogická společnost (ČPdS)

Česká geografická společnost (ČGS)

International Society for Historic and Systematic Research on Textbooks

Působení v zahraničí

Krátkodobé stáže (1–3 týdny):

Universidad de Alcalá, Teacher Training Institute in Guadalajara, Španělsko (2005, 2 týdny)

Georg Eckert Institute, Braunschweig, Německo (2006, 2 týdny)

Universidade do Minho, Braga, Portugalsko (2006, 2 týdny)

Vzdělávací kurz Human Rights Education in Multicultural European Societies, OBSE, Varšava, Polsko (2006, 1 týden)

European Educational Research Association Summer School, LISUM Ludwigsfelde, Německo (2007, 1 týden)

University of Education Karlsruhe Dept. for Social and Scientific Studies in Primary Education, Německo (2007, 1 týden)

Aristotle University of Thessaloniki, Department of Primary Geography, Řecko (2009, 1 týden)

Augsburg University, Department of Educational Science, Německo (2012, 1 týden)

Georg Eckert Institute, Braunschweig, Německo (2013, 2 týdny)

Georg Eckert Institute, Braunschweig, Německo (2014, 3 týdny)

 

Dlouhodobé stáže:

1. 2007 – 31. 5. 2007: University College of Teacher Education Vienna/Krems (KPH), Wien, Erasmus, Rakousko