RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

profil_Svobodova

UČO: 67632 (odkaz na IS MUNI)

tel.: +420 549 496 189

e-mail: 67632 [at] mail.muni.cz


Vzdělání

2006–2011 (Ph.D.)

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Obor: Regionální geografie a regionální rozvoj

Disertační práce: Dopady společné politiky EU na možnosti rozvoje zemědělství kraje Vysočina

2009 (RNDr.)

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Obor: Geografie a kartografie, Směr: Regionální geografie a regionální rozvoj

Rigorózní práce: Faktory rozvoje venkova v podmínkách České republiky

2004–2006 (Mgr.)

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Obor: Geografie a kartografie, směr: Regionální geografie a regionální rozvoj

Diplomová práce: Regionálně geografická analýza zemědělství okresu Jihlava

2001–2004 (Bc.)

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Obor: Geografie a kartografie; směr: Humánní geografie

Bakalářská práce: Výsledky transformace zemědělství v okrese Jihlava

Profesní činnost

Únor 2011–dosud

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra geografie (odborný asistent)

Červenec 2008–dosud

GaREP, spol. s. r. o. (vědecko-výzkumný pracovník)

Odbornost

Socioekonomická geografie

Regionální politika a regionální rozvoj

Městská terénní výuka

Řešené projekty na KGE

1/2018 – 12/2020: GA18-08315S Pojetí geografie a geografického vzdělávání: pohled učitelů (GAČR, řešitel P. Knecht)

1/2018 – 12/2018: MUNI/A/1190/2017 Uplatňování mezipředmětové spolupráce v terénní výuce (specifický výzkum MU, řešitel)

1/2018 – 4/2019: TJ01000127 Systém terénní výuky pro základní školy (TAČR, řešitel D. Mísařová)

1/2017 – 12/2019: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659 Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí (OP VVV, řešitel H. Svatoňová)

1/2017 – 12/2017: MUNI/A/1262/2016 Příprava učitelů zeměpisu a přírodopisu na terénní výuku (specifický výzkum MU, řešitel E. Hofmann)

1/2017 – 12/2017: MUNI/FR/0881/2016 Námětovník pro terénní výuku (Fond rozvoje MU, řešitel)

1/2016 – 12/2016: MUNI/A/0946/2015 Využívání terénní výuky na ZŠ jako specifické výukové strategie (specifický výzkum MU, řešitel E. Hofmann)

1/2016 – 12/2018: 16-00695S Terénní výuka jako silná výuková strategie (GAČR, řešitel E. Hofmann)

1/2016 – 12/2016: MUNI/FR/1589/2015 Implementace moderních edukačních metod do terénní výuky Tělesné výchovy a Geografie: Aplikace s využitím QR kódů (Fond rozvoje MU, řešitel N. Adamčík)

1/2015 – 12/2015: MUNI/FR/1191/2014 GeOgraphic Outdoor Learning (Fond rozvoje MU, řešitel)

1/2015 – 12/2015: MUNI/FR/1315/2014 Silně ukotvená výuka (Fond rozvoje MU, řešitel E. Hofmann)

3/2014 – 12/2014: FRMU/0014/2014 Fieldwork in English (Fond rozvoje MU, řešitel) – www.ped.muni.cz/fine

4/2013 – 12/2013: 13_2013_czpl_PFMU Hornoslezský koridor – brownfieldy jako rozvojová výzva (zadavatel MZ ČR, řešitel A. Ruda)

Členství a funkce

2010+ Česká geografická společnost

2014+ koordinátor pro mezinárodní soutěž International Geography Olympiad (iGeo)

2014+ C.A.L.M.A.Z. – síť spojující akademické pracovníky zabývající se tělesnou výchovou a geografií

2015+ člen redakční rady časopisu Informace ČGS

2015–2020 člen ústředního výboru Zeměpisné olympiády

2016/2017 místopředsedkyně krajské komise Zeměpisné olympiády pro Jihomoravský kraj

2017+ Česká asociace pedagogického výzkumu

Funkce na KGe

Zástupkyně vedoucího katedry

Správce studijního katalogu

Správa webu a Facebooku katedry

Garant bakalářských a diplomových dní

Působení v zahraničí

01/2008 – 06/2008: Univerzita v Ljubljani, Filosofska fakulteta, Oddelek za geografijo (program Erasmus)

05/2009 – Uniwesitet Wroclawski, Wydzial Nauk o Ziemi i Ksztaltowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego (program Freemover)

08/2014 – vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad iGeo 2014, Krakow, Polsko (grant MŠMT)

08/2015 – vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad iGeo 2015, Tver, Rusko (grant MŠMT)

9/2015 – VIA College, Aarhus, Dánsko (program Erasmus+)

08/2016 – vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad iGeo 2016, Peking, Čína (grant MŠMT)

08/2017 – vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad iGeo 2017, Bělehrad, Srbsko (grant MŠMT)

10/2017 – Univerzita v Ljubljani, Filosofska fakulteta, Oddelek za geografijo (program Erasmus+)

08/2018 – vedoucí českého týmu na International Geography Olympiad iGeo 2018, Quebec, Kanada (grant MŠMT)

 

QR_HS