Partnerské univerzity

Partnerská univerzita Stát Počet studentů x délka pobytu za semestr
Universa v LjubljaniFilozofska fakulteta, Oddelek za geografijo Slovinsko 2 x 5 měsíců (studenti MU)

2 x 5 měsíců (studenti partnera)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Faculty of Earth Sciences, Department of Soil Science and Landscape Management

Více informací o univerzitě v Toruni zde

Polsko 1 x 5 (studenti MU)

2 x 10 (studenti partnera)

Pedagogical University in Crakow, Instytut Geografii Polsko 2 x 10 měsíců (studenti MU)

2 x 10 měsíců (studenti partnera)

University of Zagreb, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografsku odsjek Chorvatsko 2 x 10 měsíců (studenti MU)

2 x 10 měsíců (studenti partnera)

Univerzita Konštantína Filozofa v NitreFakulta prírodných viedKatedra geografie a regionálneho rozvoja Slovensko 2 x 10 měsíců (studenti MU)

2 x 10 měsíců (studenti partnera)

 Katolická univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra geografie Slovensko  

2 x 5 měsíců (pouze studenti partnera)

Gazi UniversityFaculty of Education, Department of Geography Education (+ Department of Biology Education) Turecko 4 x 10 měsíců (studenti MU)

4 x 10 měsíců (studenti partnera)

 VIA University CollegeFaculty of Education and Social Studies, Department of Teacher Education Dánsko 2 x 5 měsíců (studenti MU)

2 x 5 měsíců (studenti partnera)

 

Přihlášky je možné podávat přes IS CZS: https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Další informace k zahraničním mobilitám najdete na webu Centra zahraničních studií MU