doc. PhDr. Hana Svatoňová, Ph.D.

6.10.2013 10:35 Publikoval

profil_Svatonova

UČO: 39149 (odkaz na IS MUNI)

tel.: +420 549 497 062

e-mail: svatonova@mail.muni.cz


Vzdělání

2015 Doc.

Habilitační řízení v oboru geodézie a kartografie

2000 – 2005 Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (doktorský studijní program Geografie, obor Kartografie, Geoinformatika , Dálkový průzkum Země)

Disertační práce: Digitální model krajiny – teorie a aplikace.

Disertační práci byla Karlovou univerzitou udělena cena Josefa Vavrouška za nejlepší disetační práci v obl. Životního prostředí

Mgr.

Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (obor: Učitelství pro ZŠ: zeměpis – matematika)

Profesní činnost

2016 – dosud Prorektorka pro vnější vztahy MU

2000 – Katedra geografie PdF MU (docentka)

1993 – Spořitelní akademie Brno (metodik)

1992/1993 – Základní škola Blažkova, Brno (učitel)

Odborné zájmy

Geografické informační systémy, Dálkový průzkum Země, kartografie, krajina, didaktika geoinformatiky.

Řešené projekty

Obhájené:

Odpovědný řešitel: Projekt Evropských sociálních fondů  „Přírodověda pro život“.

Odpovědný řešitel: Projekt Evropských sociálních fondů „Učitel přírodovědy a nejmodernější technologie“.

Odpovědný řešitel: Projekt Evropských sociálních fondů Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy, Registrační číslo GPCZ.1.07/1.3.10/01.0013

Výzkumný záměr MŠMT MSM0021622418 – Dynamická geovizualizace v krizovém řízení

Projekt GAAV – Osud české postindustriální krajiny

Projekt Akademie věd ČR Digitální model Krajiny

Projekt MŠMT – Geoinformatika pro učitele

Projekt MŠMT – Dálkový Průzkum Země pro Pardubicko

Projekt MŠMT – Dálkový průzkum Země pro Ústecko

Projekt MŠMT- Geografické informační systémy

Projekty PdF MU

Členství v organizacích

Česká geografická společnost

Kartografická společnost

Česká asociace pro geoinformace

Působení v zahraničí

Geografický ústav Slovenské akademie věd, 2001

Univerzita Krakow, 2002

Zařazeno v:

Tento příspěvek napsal Hana Svobodová