Odborná činnost

Učitelé katedry geografie patří mezi vědecky uznávané odborníky, a to především v oblasti geoekologie, geoinformatiky, socioekonomické geografie a didaktiky geografie. Věnují se základnímu a aplikovanému výzkumu, jsou zapojeni do řady výzkumných projektů, projektů podporovaných Evropskou unií, Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR a Akademií věd České republiky. Autorsky se podílí také na vydání mnoha učebnic zeměpisu pro základní školy.