Publikační činnost

Monografie

Postindustialni_krajinanauka-o-krajinepostidu_krajina

VLČEK, Petr, PLANINC, Tatjana, SVOBODOVÁ, Hana, WITZEL CLAUSEN, Søren, CONRADSEN, Keld, HERGAN, Irena, HOFMANN, Eduard, ILC KLUN, Mojca, LUPAČ, Michal, MUŽÍK, Vladislav, OGRIN, Matej, ŠERÁKOVÁ, Hana, ŠTEMBERGER, Vesna, VOLSHØJ, Esben. Integrating Physical Education and Geography – Case Study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2016. 167 s. Physical education and Health education, sv. 2. ISBN 978-80-210-8518-3. doi:10.5817/CZ.MUNIM210-8519-2016.

KOLEJKA, J. a kol. Krajina Česka a Slovenska v současném výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 342 s. ISBN 978-80-210-5420-2.

KOLEJKA, J. Přírodní krajiny České republiky. Katalog typů přírodních krajin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 359 s. ISBN 978-80-210-6660-1.

KOLEJKA, J. Nauka o krajině. Geografický pohled a východiska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Academia. Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2013. 440 s. Živá příroda. ISBN 978-80-200-2201-1.

KOLEJKA, J. a kol. Postindustriální krajina Česka. 1. vyd. Brno: Soliton, 2012. 284 s. ISBN 978-80-904785-1-0.

 

Skripta a učební texty

SVATOŇOVÁ, H. a kol. Využití navigačních systémů ve školních environmentálních projektech. Materiál pro učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 50 s. ISBN 978-80-210-7090-5.

SVATOŇOVÁ, H. a kol. Mapujeme v krajině. Materiál pro učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 113 s. ISBN 978-80-210-6798-1.

SVATOŇOVÁ, H. a kol. Svět a krajina pohledem z výšky. Materiál pro učitele. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 116 s., 8 s. příl. + 1 CD-ROM.

Svet_a_krajina_pohledem_z_vyskyMapujeme-v-krajinePubl3

SVATOŇOVÁ, H., PLUCKOVÁ, I., MÍSAŘOVÁ, D., KOLEJKA, J., LNĚNIČKA, L., NAVRÁTIL, V., RUDA, A., RYCHNOVSKÝ, B. HOFMANN, E., SVOBODOVÁ, J.: Integrovaná přírodověda 6 – Robinsonem dnes aneb jak si poradíme, když… Brno: MUNI Press, 2010. 73 s. ISBN 978-80-210-5753-1.

SVATOŇOVÁ, H., PLUCKOVÁ, I., MÍSAŘOVÁ, D., KOLEJKA, J., LNĚNIČKA, L., NAVRÁTIL, V., RUDA, A., RYCHNOVSKÝ, B. HOFMANN, E., SVOBODOVÁ, J.: Integrovaná přírodověda 5 – Šaty dělají člověka. Brno: MUNI Press, 2010. 73 s. ISBN 978-80-210-5711-1.

SVATOŇOVÁ, H., PLUCKOVÁ, I., MÍSAŘOVÁ, D., KOLEJKA, J., LNĚNIČKA, L., NAVRÁTIL, V., RUDA, A., RYCHNOVSKÝ, B. HOFMANN, E., SVOBODOVÁ, J.: Integrovaná přírodověda 4 – Počasí a podnebí. Brno: MUNI Press, 2010. 73 s. ISBN 978-80-210-5545-2.

SVATOŇOVÁ, H., PLUCKOVÁ, I., MÍSAŘOVÁ, D., KOLEJKA, J., LNĚNIČKA, L., NAVRÁTIL, V., RUDA, A., RYCHNOVSKÝ, B. HOFMANN, E., SVOBODOVÁ, J.: Integrovaná přírodověda 3 – Město a venkov. Brno: MUNI Press, 2010. 73 s. ISBN 978-80-210-5204-8.

SVATOŇOVÁ, H., PLUCKOVÁ, I., MÍSAŘOVÁ, D., KOLEJKA, J., LNĚNIČKA, L., NAVRÁTIL, V., RUDA, A., RYCHNOVSKÝ, B. HOFMANN, E., SVOBODOVÁ, J.: Integrovaná přírodověda 2 – Domácnost svět v malém. Brno: MUNI Press, 2010. 82 s. ISBN 978-80-210-5204-8.

SVATOŇOVÁ, H., PLUCKOVÁ, I., FOLTÝNOVÁ, D., FRÝZOVÁ, I., KOLEJKA, J., LNĚNIČKA, L., NAVRÁTIL, V., RUDA, A., RYCHNOVSKÝ, B., SVOBODOVÁ, J.: Integrovaná přírodověda 1 – Jezdíme autem. Brno: MUNI Press, 2010. 55s. ISBN 978-80-210-5396-0.

Integrovana_prirodoveda

 

DPZ

SVATOŇOVÁ, H., LAUERMANN, L. Dálkový průzkum Země – aktuální zdroj geografických informací. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 96 s. ISBN 978-80-210-5162-1.

KORVAS, P., HOFMANN, E. Orientace v přírodě. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 96 s. Vydání 1. ISBN 978-80-210-4715-0.

HOFMANN, E., KORVAS, P., POLÁČEK, P. Multimediální učebnice pro terénní výuku. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2008. 23 s.

CHALUPA, P., HÜBELOVÁ, D., FOLTÝNOVÁ, D., KRÁČMAR, D. Fázový společenský posun a Česká republika. PdF MU, Brno, 2005, 76 s. ISBN 80-210-3636-2

HOFMANN, E. a kol. Integrované terénní vyučování. Brno: Paido, 2003. 123 s. ISBN 80-7315-054-9.

SVATOŇOVÁ, H. a LAUERMANN, L. 2003. Dálkový průzkum Země pro region Ústecka. Studijní text pro DVVP. Brno. 2003. s. 45.

SVATOŇOVÁ, H. a  LAUERMANN, L. 2003. Dálkový průzkum Země pro region Pardubicka. Studijní text pro DVVP. Brno. 2003. s. 45.

SVATOŇOVÁ, H. 2003. Mapování v okolí Jedovnic. In Hofmann: Náplň přírodovědné terénní výuky pro učitelství 1. stupně základní škol, s. 3 -5. katedra geografie PdF MU, Brno 2003

SVATOŇOVÁ, H. 2001. Co v učebnicích zeměpisu nebylo – ASIE. In: Centrum dalšího vzdělávání učitelů Třebíč. Třebíč: CDVU 2001, s. 42.

 

Interaktivní učebnice

HÁJKOVÁ, Mariana, SVOBODOVÁ, Hana. Česká republika – tematický atlas. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISSN 1802-128X.Dostupné na: Elportále.

SVOBODOVÁ, H., VĚŽNÍK, A. Úvod do geografie venkova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6943-5. Dostupné na: Elportále.

SVOBODOVÁ, H., VĚŽNÍK, A., HOFMANN, E. Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6229-0. Dostupné na: Elportále.

CULEK, M., HOFMANN, E.,R YCHNOVSKÝ, B., SVOBODOVÁ, H., MÍSAŘOVÁ, D. Austrálie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6262-7. Dostupné na: Elportále

LNĚNIČKA, L. Vybrané texty z politické geografie. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN  978-80-210-5645-9. Dostupné na: Elportále.

Editorství sborníků

publikace_sborniky_1 obalka_Hublova1obalka-front

obalka_front-Sbornik2013HK_Obalka_sborniku_2016

SVOBODOVÁ, H. (ed.). Proceedings of 25th Central European Conference Useful Geography: Transfer from Research to Practice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8908-2 (online : pdf). https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8908-2018

LNĚNIČKA, L. (ed.). Proceedings of 23rd Central European Conference Central Europe Area in View of Current Geography. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8314-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016

RUDA, A. (ed.). Výzkum a výuka geografickém vzdělávání. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6881-0.

SVOBODOVÁ, H. (ed.). Nové výzvy pro geografii. Výroční konference České geografické společnosti 3.-7. září 2012. Brno. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 354 s. ISBN 978-80-210-6110-1.

SVOBODOVÁ, H. (ed). Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19 th International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 194 s. ISBN 978-80-210-5799-9. Sborník je možné stáhnout zde (tištěná část) a zde (část z CD). Tištěná část sborníku je zařazena na WoS.

HÜBELOVÁ, D. Geografické aspekty středoevropského prostoru, I. díl. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 220 s. ISBN 978-80-210-4947-5.

HÜBELOVÁ, D. Geografické aspekty středoevropského prostoru, II. díl. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 52 s. ISBN 978-80-210-5101-0.

SVATOŇOVÁ, H. et al. Geography in Czechia and Slovakia. Sborník 15. mezinárodní konference, Brno: PdF MU, 2008. ISBN 978-80-210-4600-9

SVATOŇOVÁ, H. et al. Geografické aspekty středoevropského prostoru. Sborník 13. mezinárodní konference, Brno: PdF MU, 2005, ISBN 80-210-3759-8

KUBÍČEK, P., FOLTÝNOVÁ, D. Geoinformatika ve veřejné správě. vyd. Brno: MSD, 2008.

KUBÍČEK, P., FOLTÝNOVÁ, D., HIESS, J. Geoinformační infrastruktury pro praxi. vyd. Brno: MSD, 2009.

 

Učebnice pro základní a střední školy

CHALUPA, P., HOFMANN, E., RUX, J. Lidé a jejich svět. In Lidé a jejich svět. Praha : Prospektrum, 1995.

SVATOŇOVÁ, H., KOLEJKA, J, CHALUPA, P., HÜBELOVÁ, D.: Putování po světadílech učebnice 1.díl, Amerika, Afrika. Brno : Nakl. Nová škola, 2008, 95 s.

SVATOŇOVÁ, H. Zeměpis 2. díl, Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida. 1. vyd. Brno : Nová škola, 2008. 72 s. učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. ISBN 80-7289-096-4.