Výzkumné projekty

Příprava učitelů zeměpisu a přírodopisu na terénní výuku

řešitel: doc. Hofmann
1/2017 – 12/2017
Specifický výzkum MU

Námětovník pro terénní výuku

řešitel: dr. Svobodová, spoluřešitel: doc. Hofmann, Mgr. Durna, Bc. Pernica
1/2017 – 12/2017
FRMU

Projektovou výukou předmětu Didaktika přírodních věd k posilování profesních kompetencí studentů učitelství

řešitel: dr. Vodová (KBI), člen týmu doc. Hofmann
1/2017 – 12/2017
FRMU

Terénní výuka jako silná výuková strategie

řešitel: doc. Hofmann, spoluřešitel: dr. Svobodová, dr. Mísařová, dr. Vlček (KTV PdF), dr. Trávníček (KTV PdF), dr. Karvánková (PdF JČU), Mgr. Durna
1/2016 – 12/2018
GA ČR

Implementace moderních edukačních metod do terénní výuky Tělesné výchovy a Geografie: Aplikace s využitím QR kódů

řešitel: Bc. Adamčík, člen týmu dr. Svobodová
1/2016 – 12/2016
FRMU

Využívání terénní výuky na ZŠ jako specifické výukové strategie

řešitel: doc. Hofmann
1/2016 – 12/2016
Specifický výzkum MU

Silně ukotvená výuka (SUV)

řešitel: doc. Hofmann, spoluřešitel: dr. Svobodová + 3 studenti N-Mgr studia
1/2015 – 12/2015
FRMU

GeOgraphic Outdoor Learning (GOOL)

řešitel: dr. Svobodová, spoluřešitel: doc. Hofmann + 3 studenti N-Mgr studia
1/2015 – 12/2015
FRMU

Fieldwork in English (FINE)

řešitel: dr. Svobodová, spoluřešitelé: doc. Hofmann, dr. Mrázková, dr. Lněnička
3/2014 – 12/2014
FRMU

Výstup: http://ped.muni.cz/fine

Hornoslezský koridor – brownfieldy jako rozvojová výzva (13_2013_czpl_PFMU)

řešitel: dr. Ruda, spoluřešitelé: doc. Kolejka, dr. Svatoňová, dr. Lněnička, dr. Svobodová
5/2013 – 12/2013
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Austrálie – multimediální učebnice

řešitel: dr. Culek, spoluřešitel doc. Hofmann
2011
Grant FRVŠ

Výstup: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js13/australie/web/index.html

Osud české postindustriální krajiny

řešitel na MU: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., člen realizačního týmu: doc. Kolejka, Mgr. Ing. Lněnička, dr. Ruda, dr. Svobodová
1/2009 – 1/2011
Projekt Grantové agentury akademie věd, kód projektu: IAA300860903

Dynamická geovizualizace v krizovém řízení

řešitel na MU: doc. RNDr. Milan Konečný, CSc., člen realizačního týmu: dr. Svatoňová, doc. Kolejka
1/2005 – 12/2011
Výzkumný záměr MŠMT MSM0021622418

Zhodnocení rozvoje vybraných kartografických dovedností v souvislosti s využitím geoinformačních technologií ve výuce zeměpisu na základní škole

řešitel: Mgr. Mrázková
2009

Multimediální učebnice pro terénní výuku

řešitel: doc. Hofmann, spoluřešitel doc. Korvas
2008
Grant FRVŠ

Obsahová dimenze kurikula

spoluřešitel: doc. Hofmann, řešitel prof. Maňák
2007
GA ČR – FRVŠ, 2004 – 2007

Vytvoření mapy pro výuku orientačních sportů, orientačních her a orientace v přírodě na CD nosiči

spoluřešitel: doc. Hofmann , řešitel Mgr. Došla
2006
GA ČR – FRVŠ

Využití geografického informačního systému v moderním vyučování zeměpisu prostřednictvím internetu

řešitel: Mgr. Foltýnová
Výzkumný projekt PdF MU č. č. 20/06

Využití geografického informačního systému v moderním vyučování zeměpisu

řešitel: Mgr. Foltýnová
2005
Výzkumný projekt PdF MU č. 17/05

Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů, Integrované terénní vyučování

řešitel: doc. Hofmann, spoluřešitel doc. Rychnovský
2001

Mezinárodní Česko- Nizozemský projekt „ TULIPÁN“ zaměřený na výchovu k životnímu prostředí

spoluřešitel: doc. Hofmann , řešitel dr. Kvasničková, dr. Warnar
1998 – 2001

Jedovnice – modelová oblast pro terénní vyučování

řešitel: doc. Hofmann, spoluřešitel B. Rychnovský, B. Černá, M. Jančář
1999
interní grant PdF MU

Obecná škola

spoluřešitel: doc. Hofmann, řešitel dr. Beran, prof. Smékal
GA ČR , 1994 – 1999

Nové přístupy k diagnostice pedagogických dovedností a intervenční zásahy do jejich struktury

spoluřešitel: doc. Hofmann , řešitel doc. Švec
GA ČR, 1997 – 1999

Orientace v terénu pomocí map na orientační běh

řešitel: doc. Hofmann, spoluředitel J. Boudný
1998
interní grant PdF MU

Geostacionář – obec Jedovnice – modelová studie pro terénní praxi učitelského studia zeměpisu

řešitel: doc. Hofmann
1995
GA ČR