C.A.L.M.A.Z.

Mezinárodní skupina C.A.L.M.A.Z. je síť spojující akademické pracovníky zabývající se tělesnou výchovou a geografií z různých evropských zemí. Oficiálními členy této skupiny je prozatím sedm fakult, a to ze Slovinska, Dánska, Polska, Chorvatska a České republiky. Závazné členství bylo stvrzeno podpisem děkanů všech fakult v oficiálním dokumentu – Memorandum of Understanding (MOU). Cílem skupiny je především sdílení teoretických a didaktických přístupů, výměna studentů a pedagogických pracovníků a výzkumná kooperace.

První setkání proběhlo v říjnu 2013 ve Slovinsku.

Druhé setkání organizovala katedra TV a katedra geografie PdF MU na Baldovci v září 2014.

CALMAZ_Brno

Třetí setkání proběhlo v září 2015 v dánském Aarhus, zprávu z cesty si můžete přečíst zde: CALMAZ_ICGS.

Setkání v roce 2017 proběhne opět ve Slovinsku.

Více informací o cílech a činnosti skupiny C.A.L.M.A.Z. uvádí webové stránky: http://maaros9.wix.com/calmaz