ČGS – JMK

Jihomoravská pobočka České geografické společnosti k 30. 11. 2018 měla 75 členů, z toho 6 čestných členů. Členy společnosti byli mj. také odborníci z praxe a lidé se zájmem o šíření geografie jako moderního oboru.

Pro rok 2019 je připravena řada zajímavých odborných přednášek a exkurzí, které doplňují geografické vzdělání nejen členů ČGS, ale také studentů a veřejnosti se zájmem o geografii. Informace o odborných přednáškách a exkurzích pro rok 2019 budou zveřejňovány na Facebookové stránce katedry.

Zároveň 17. 10. 2019 se pobočka podílí na organizaci již 27. středoevropské geografické konference. Podrobnosti o konferenci jsou uvedeny v záložce konference.

Od 8. ledna 2019 pracuje výbor pobočky v následujícím složení:

1. doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. – předseda

2. Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

3. Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.

4. Mgr. Ondřej Šerý, Ph.D.

5. Mgr. Michal Kubíček