ČGS – JMK

Jihomoravská pobočka České geografické společnosti k 31. 12. 2016 měla 102 členů, z toho 5 čestných členů. Členy společnosti byli mj. také odborníci z praxe a lidé se zájmem o šíření geografie jako moderního oboru.

Jihomoravská pobočka ČGS připravila v roce 2017 řadu zajímavých odborných přednášek a exkurzí, které doplňují geografické vzdělání nejen členů ČGS, ale také studentů a veřejnosti se zájmem o geografii. Informace o odborných přednáškách a exkurzích pro rok 2017 budou zveřejňovány na Facebookové stránce katedry .

8. října 2015 se konala výroční schůze Jihomoravské pobočky, na které byl zvolen nový výbor pobočky. Nově zvolený výbor pobočky bude v letech 2015–2020 pracovat v následujícím složení:

1. doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

2. Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

3. Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.

4. Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.

5. Mgr. Ondřej Šerý, Ph.D.

6. doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.

7. Mgr. Michal Kubíček