Přihláška

Individuálním členem České geografické společnosti se může stát každý zájemce starší 18 let. Kolektivním členem se může stát právnická osoba (instituce).

Zde je link na přihlášku k členství v ČGS (Google Docs).

Členské příspěvky (jejich součástí je i předplatné časopisů GEOGRAFIE – Sborník ČGS a INFORMACE České geografické společnosti):

  • pro řádné členy – 600 Kč
  • pro studenty a důchodce – 300 Kč
  • pro kolektivní členy
  • minimálně 10 000 Kč pro ziskové organizace a vysokoškolská pracoviště
  • minimálně 1 000 Kč
    pro neziskové organizace a skupiny občanů (základní a střední školy, občanská sdružení, kluby, apod.)

Pokud člen nezaplatí členské příspěvky na kalendářní rok nejpozději do konce 1. čtvrtletí následujícího roku, je automaticky vyloučen z České geografické společnosti.

Zápisné

Stanovené zápisné je 50 Kč

Zápisné je jednorázový poplatek, který musí složit každý nový zájemce o členství v České geografické společnosti.