Zeměpisná olympiáda

ZO_logoZeměpisná olympiáda (ZO) je soutěž ze zeměpisu / geografie pro žáky a studenty základních a středních škol. 

Do soutěže se může prostřednictvím školního kol zapojit každý žák nebo student v Česku, kterého ve škole zajímá zeměpis, má znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví ho sledovat dění ve světě i kolem sebe. 

Aktuální informace o zeměpisné olympiádě nejdete na webu www.zemepisnaolympiada.cz

Informace o zeměpisné olympiádě  Jihomoravském kraji získáte na webu www.jmskoly.cz

Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády 2016/2017 za Brno-město – kategorie  D konaného dne 21. 2. 2017 na katedře geografie PdF

Výsledky krajského kola zeměpisné olympiády 2016/2017 za Jihomoravský kraj – kategorie  A–D konaného dne 22. 3. 2017 na katedře geografie PdF

   Fotografie z krajského kola 2017 jsou umístěny na FB katedry.