Projekty z OP

Aktuálně realizované projekty

Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, měst a regionů/UNESCO-VLaMI (r. č. 304030D001)

Řešitel na MU: dr. Lněnička. doc. Kolejka, ing. Hofmann

9/2017 – 6/2019

Projekt INTERREG V-A SK-CZ

Webová stránka projektu: https://vlami.ped.muni.cz/

Cílem projektu je zvýšit kvalitativní úroveň přeshraniční spolupráce formou výměny zkušeností a příklad dobré praxe při správě svého kulturního a přírodního dědictví nadregionálního významu, a to Přírodního parku Mikulčický Luh a lokality Světového dědictví UNESCO Vlkolínec. Půjde o modelové řešení udržitelného využívání přírodního  kulturního potenciálu území formou participativního plánování za účasti významných aktérů na místní a regionální úrovni.

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659 Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí (EDUFORUM)

Řešitel na MU: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., členové realizačního týmu: doc. Hofmann, doc. Kolejka, dr. Lněnička, dr. Svobodová, Mgr. Durna, p. Hönigová

1/2017 – 12/2019

Projekt ESF, OP VVV

Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v oblasti přírodních věd a odborného vzdělávání prostřednictvím spolupráce učiteli na ZŠ a SŠ, oborovými didaktiky na VŠ a odborníky v oblasti pedagogiky a psychologie. V průběhu realizace projektu vzniknou oborová společenství praxe s důrazem na vytvoření sítě spolupráce v rámci didaktiky přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a odborných předmětů pro učitele SŠ.

 

Úspěšně obhájené projekty

 

Logo-S4LCZ.1.07/1.1.16/02.0115 Přírodověda pro život

Řešitel na MU: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., členové realizačního týmu: dr. Plucková, dr. Ruda, doc. Hofmann, doc. Rychnovský, mgr. ing. Lněnička, dr. J. Svobodová, dr. H. Svobodová, p. Hönigová

1/2013 – 12/2014
Projekt ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, MŠMT

Jedná se o volné pokračování dokončeného projektu Integrovaná přírodověda – pouze tři vybraná témata (Domácnost – svět v malém, Počasí a podnebí, Jak si poradím, když…) a jejich zpracování pro školní použití – pro žáky.

Fotografie: Seminář k projektu Učitel přírodovědy, 21. 11. 2013

Více informací neleznete na webu projektu: www.ped.muni.cz/S4L

 

CZ.1.07/1.3.41/02.0044 Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie a environmentální aplikace

Logo222Řešitel na MU: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., členové realizačního týmu: dr. Plucková, dr. Ruda, mgr. ing. Lněnička, dr. J. Svobodová, dr. H. Svobodová, p. Hönigová

1/2013 – 12/2014
Projekt Evropských sociálních fondů, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, MŠMT

Hlavním cílem projektu je ve třech vzdělávacích akreditovaných MŠMT modulech napomoci učitelům ZŠ a SŠ JMK k získání nových kompetencí a dovedností v oblasti výuky fyziky, chemie, biologie a zeměpisu, vlastivědy, přírodovědy a environmentálních témat prostřednictvím posílení či vytváření nových vyučovacích postupů a strategií s využitím moderních technologií v přípravě a realizaci výuky. Učitelé se naučí využívat nejmodernější geoinformační technologie (dálkový průzkum Země, GIS, navigační systémy apod.) či jejich produkty (družicové, letecké snímky, mapy, mapové portály atd.) jako nástroje ve výuce.

DSC_0234

Exkurze v ESA

Více informací naleznete na webu projektu: www.ped.muni.cz/GIT

 

Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy

Řešitel na MU: PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., člen realizačního týmu: doc. Kolejka, dr. Ruda, doc. Hofmann, dr. Mísařová, Mgr. Lněnička, Mgr. Mrázková, dr. Svobodová, p. Honigová)
4/2009 – 3/2012
Projekt Evropských sociálních fondů, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, MŠMT, CZ.1.07/1.3.10/01.0013

Anotace
Nová kurikulární reforma se opírá o potřebu integrace a syntézy poznatků věd. Pedagogičtí pracovníci však v době svého vlastního studia a učitelské praxe konkrétní neměli možnost studovat vyučované předměty integrovaně. Požadavek učit synteticky se v praxi ukazuje jako velmi obtížný, není dostatek materiálů pro požadovanou integrující výuku ani dost zkušeností. Cílem je podpořit učitele JMK v dovednostech syntézy vědomostí a integrace přírodních věd, v její aplikaci formou nových metod práce s žáky upřednostňujících vytváření komplexních poznatků s logickými vazbami. Bude zpracováno: Šest témat textově a metodicky s využitím přírodovědné syntézy. Elektronická interaktivní, webová a e-learningová podpora. Anglická varianta učebního textu se slovníkem odborných výrazů. Řešitelský tým připraví a realizuje workshopy, kurzy, závěrečnou konferenci pro učitele. Realizační tým tvoří převážně vysokoškolští učitelé Pedagogické fakulty MU spolu s učiteli partnerských škol.

opvk-logo

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.